AZ 16 AS

AZ 16 AS

  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • AS-grensesnitt-lysdiode-statusdisplay
  • Nøkkel kodet
  • Sikkerhetsbryter med separat aktivator
  • Integrert AS-grensesnitt
  • AS-grensesnitt M12 Plugg-inn-forbindelse
Produkt-typebetegnelse:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1Konnektor bunn
ST2Konnektor høyre
ST3Konnektor venstre

(2)
utenuten forrigling
RFast posisjon 30 N
R-2254Fast posisjon 5 N
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft

AZ 16 ST1-AS ASI-SAW

Varenummer 101161809

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ST1-AS R

Varenummer 101167262

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ST2-AS R

Varenummer 101167263

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 16 ST3-AS R

Varenummer 101167264

Safety switch with separate actuator

Til artikkel