AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Nøkkelbryter med lås
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Plast bryterhus
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
Produkt-typebetegnelse:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BAktivator overvåket
BZKombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling

(2)
STStik M12

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
PSolenoidtilførsel 24 VDC (Aux)

(6)
2197Manuell tvangsåpning for åpner med spenning
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft

Actuator and interlock combined monitored

Aktivator overvåket

driftsspenning

åpner med spenning

AZM 170 B ST-AS RAP

Varenummer 101210414

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170 B ST-AS RP

Varenummer 101210927

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170 BZ ST-AS P

Varenummer 101210931

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Varenummer 101210929

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Varenummer 101211516

Solenoid interlock

Til artikkel