BDF 200 AS (Foretrukne typer)

BDF 200 AS (Foretrukne typer)

  • Slankt støtsikkert hus
  • installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
Produkt-typebetegnelse:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Konnektorplugg M12 - plast - bunn
ST2Konnektorplugg M12 i topp

(2)
NHNØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage
NHKNØDSTOP-slagtast med beskyttende krage

(3)
WS 2/3Valgbryter, 2/3 bryterstillinger
WT 2/3Valgbryter, 2/33 bryterstillinger
SW 20Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)

(4)
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)

(5)
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)

(6)
utenuten indikatorlampe G24
G24med indikatorlampe G24
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Dybde

Signallampe

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Varenummer 101215387

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN

Varenummer 101215277

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH

Varenummer 101215280

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTGN-LTWH

Varenummer 101215279

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24

Varenummer 101214618

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24

Varenummer 101215278

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NHK-LT-LT-LT-2875

Varenummer 103038634

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24

Varenummer 103039892

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NH-SWT20-LT-LT-2875

Varenummer 103039749

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU

Varenummer 103040306

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24

Varenummer 103002326

Control panels

Til artikkel

BDF200-ST1-AS-NH-B-LTBU-LTWH-G24

Varenummer 103008054

Control panels

Til artikkel