Enheter for Ex-soner


Sikkerhetsbryter med separat aktivator

Sikkerhetsbryter med separat aktivator


Til kategori
Nøkkelbryter med lås

Nøkkelbryter med lås


Til kategori
Magnetisk reed-bryter

Magnetisk reed-bryter


Til kategori
Sikkerhetssensorer

Sikkerhetssensorer


Til kategori
Nøkkeloverføringssystem

Nøkkeloverføringssystem


Til kategori
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon

Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon


Til kategori
Trekkwire-nødstoppbrytere

Trekkwire-nødstoppbrytere


Til kategori
Sikkerhetsovervåkingsmodul

Sikkerhetsovervåkingsmodul


Til kategori
Sikkerhetsbryter for hengslede vern

Sikkerhetsbryter for hengslede vern


Til kategori
Kommando- og signalenheter

Kommando- og signalenheter


Til kategori
Skjevgangsvakt

Skjevgangsvakt


Til kategori
Slakkwirebryter

Slakkwirebryter


Til kategori
Posisjosbryter

Posisjosbryter


Til kategori

I avsnittet Ex-Schaltgeräte finner du bryterutstyr som kan brukes - i overensstemmelse med de harmoniserte standardene - i områder med potensielt eksplosive atmosfærer på grunn av gass og støv, dvs. sikkerhetsbrytere og sikkerhetssensorer med funksjonsprinsippet ikke-kontakt.

Mange av ex-brytemekanismene er egnet for bruk i sikkerhetsrelaterte applikasjon iht. ISO 13849-1-