RSS 36

RSS 36

  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Skjev aktivering mulig?
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Produkt-typebetegnelse:
RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4)

(1)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, kan innlæres på nytt

(2)
utenwithout diagnostic function (only on request for ST5)
Dmed diagnostisk utgang
SDwith serial diagnostics (only for ST)

(3)
utenuten forrigling
Rmed fast posisjon, holdekraft ca. 18 N

(4)
STKonnektorplugg M12, 8-polet
ST5Connector plug M12, 5-pole
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft, cirka

Fast posisjon

Seriell diagnostikk

RSS 36-D-R-ST

Varenummer 101213956

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-D-R-ST5

Varenummer 103025099

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-SD-R-ST

Varenummer 101217290

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-D-R-ST-DU

Varenummer 103044826

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-D-ST

Varenummer 101213954

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-D-ST5

Varenummer 103025096

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-D-ST-DU

Varenummer 103046542

Til artikkel

RSS 36-SD-ST

Varenummer 101214772

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-SD-ST-DU

Varenummer 103044827

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-I1-D-R-ST

Varenummer 101216957

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-I1-D-ST

Varenummer 101216958

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS 36-I1-SD-ST

Varenummer 101218831

Electronic safety-sensor

Til artikkelSystemkomponenter