RSS16

RSS16

  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Dørstopp med magnetisk forrigling
  • Tilkoblingsterminal eller plugg-tilkobling
  • Egnet for seriekobling
  • Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
Produkt-typebetegnelse:

RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)


(1)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, brukbar flere ganger

(2)
Dmed diagnostisk utgang
SDmed seriell diagnosefunksjon

(3)
utenuten forrigling
Rmed fast posisjon, holdekraft 40 … 60 N

(4)
ST8Hmed konnektorplugg M12, sentrert
CCmed bæreklemmer
SKmed skrueforbindelse
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Driftssstrøm (diagnose-utgang)

Arbeidstempratur, minimum

RSS16-D-CC

Varenummer 103004372

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-R-CC

Varenummer 103004365

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-R-SK

Varenummer 103004341

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-R-ST8H

Varenummer 103004338

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-R-ST8H-DU

Varenummer 103044778

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-SK

Varenummer 103004343

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-SK-DU

Varenummer 103044779

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-D-ST8H

Varenummer 103004370

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-I2-D-CC

Varenummer 103004351

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-I2-D-CC-DU

Varenummer 103044777

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-I2-D-R-ST8H

Varenummer 103004367

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS16-I2-D-R-SK

Varenummer 103010485

Electronic safety-sensor

Til artikkel