Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre

Sikkerhetslysgardiner

Sikkerhetslysgardiner


Til kategori
Sikkerhetslysgitre

Sikkerhetslysgitre


Til kategori
EX-Safety light curtains, Safety light grids

EX-Safety light curtains, Safety light grids


Til kategori
Applikasjon:
Optoelektroniske sikkerhetsinnretninger brukes som vern ved inngangs- eller farepunkter eller faresoner.

Sikkerhets-lysgitter og lysgardiner i SLG/SLC-serien kan bli integrert i maskinens og anleggets sikkerhetskonsept selv under trange plassforhold på grunn av den svært kompakte konstruksjonen.
Disse sikkerhetsinnretningene brukes også ofte på presser for å verne farepunkter eller -soner. Avhengig av de enkelte sikkerhetslysgitternes og -gardinenes oppløsning kan det gis beskyttelse av personer, hender og til og med fingre. Sikkerhetslysgittre og -lysgardiner i SLG/SLC-serien oppnår kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1.

Konstruksjon og virkemåte:
På optoelektroniske sikkerhetsinnretninger i seriene SLB/SLC/SLG er sender og mottaker montert i to separate mantler. Et usynlig infrarødt signal sendes fra senderen, registreres av mottakerens linsesystem og evalueres enten av interne eller eksterne sikkerhetsovervåkingsmoduler. Dersom lysstrålen brytes, brytes den sikre uteffekten.

Alle de optoelektroniske sikkertsinnretningene som er oppført her er vedlikeholdsfrie, og karakteriseres av enkel montering og justering.