SLC 440

SLC 440

Produkt-typebetegnelse:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Beskyttelsesfelthøyde 170 mm
0250Beskyttelsesfelthøyde 250 mm
0330Beskyttelsesfelthøyde 330 mm
0410Beskyttelsesfelthøyde 410 mm
0490Beskyttelsesfelthøyde 490 mm
0570Beskyttelsesfelthøyde 570 mm
0650Beskyttelsesfelthøyde 650 mm
0730Beskyttelsesfelthøyde 730 mm
0810Beskyttelsesfelthøyde 810 mm
0890Beskyttelsesfelthøyde 890 mm
0970Beskyttelsesfelthøyde 970 mm
1050Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm
1130Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm
1210Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm
1290Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1370Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1450Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1530Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1610Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1690Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1770Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Oppløsning 14 mm, område 0,3 m ... 7 m
30Oppløsning 30 mm, område 0,3 m ... 10 m
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.