SMS 4

SMS 4

  • Robust design
  • Modulærbryting mattesystem
  • Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
  • Vedlikeholdsfri
  • Enkel montering
  • Sklifri overflate
  • Høy motstand mot kjemikalier
  • Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
  • Ingen ekstra grunnplate
  • 4-tråds tilkoblingskabel
Produkt-typebetegnelse:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Aktivt område 250 x 500 mm
500-500Aktivt område 500 x 500 mm
500-1000Aktivt område 500 x 1000 mm
750-1000Aktivt område 750 x 1000 mm
1000-1000Aktivt område 1000 x 1000 mm
1000-1500Aktivt område 1000 x 1500 mm
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

SMS 4-1000-1000

Varenummer 101208369

Safety mat

Til artikkel

SMS 4-1000-1500

Varenummer 101208370

Safety mat

Til artikkel

SMS 4-250-500

Varenummer 101208365

Safety mat

Til artikkel

SMS 4-500-1000

Varenummer 101208367

Safety mat

Til artikkel

SMS 4-500-500

Varenummer 101208366

Safety mat

Til artikkel

SMS 4-750-1000

Varenummer 101208368

Safety mat

Til artikkel

SMS 4-250-1000

Varenummer 103010445

Safety mat

Til artikkelSystemkomponenter