SVM1

SVM1

Produkt-typebetegnelse:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(2)
utenStandard sølv
/SRfargede nøkkelhoder

(3)
XNøkkelnummer (n) primærnøkkel 35 … 99

(4)
2166 sekundærnøkkel
1010 sekundærnøkkel

(5)
YNøkkelnummer (n) sekunnærnkkel 100 … 999

(6)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(7)
EMonteringsplate
AMonteringshus
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Tetthetsgrad

SVM1/SR/X-10/Yoo/oo/A

Trapped key system key distribution station

Til artikkel

SVM1/SR/X-10/Yoo/oo/E

Trapped key system key distribution station

Til artikkel

SVM1/SR/X-6/Yoo/oo/E

Trapped key system key distribution station

Til artikkel

SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A

Trapped key system key distribution station

Til artikkel

SVM1/X-10/Y/A

Trapped key system key distribution station

Til artikkel

SVM1/X-6/Y/A

Trapped key system key distribution station

Til artikkel

SVM1/x1x-6/x2x/E

Trapped key system key distribution station

Til artikkel