Enheter för ex-zoner


Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan

Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan


Till kategori
Nyckelbrytare med lås

Nyckelbrytare med lås


Till kategori
Magnetbrytare

Magnetbrytare


Till kategori
Säkerhetssensorer

Säkerhetssensorer


Till kategori
Nyckelöverföringssystem

Nyckelöverföringssystem


Till kategori
Positionsbrytare med säkerhetsfunktion

Positionsbrytare med säkerhetsfunktion


Till kategori
Säkerhetsrelä

Säkerhetsrelä


Till kategori
Säkerhetsbrytare för svängbara skydd

Säkerhetsbrytare för svängbara skydd


Till kategori
Kommando- och signalinstrument

Kommando- och signalinstrument


Till kategori
Snedgångsvakt

Snedgångsvakt


Till kategori
Slakvajerbrytare

Slakvajerbrytare


Till kategori
Positionsbrytare

Positionsbrytare


Till kategori

I området Ex-brytare omfattar brytare som kan användas - i överensstämmelse med de harmoniserade standarderna - i områden med atmosfärer som är potentiellt explosiva på grund av närvaro av gas och damm, t.ex. positionsbrytare, säkerhetsbrytare och beröringsfria säkerhetssensorer ..

Många av EX-brytarna är lämpliga för användning i säkerhetsrelaterade applikationer enligt ISO 13849-1.