• Upptäcker stopp med hjälp av 1 eller 2 sensorer
  • extra stilleståndssignal som andra ingångskanal
  • 2-kanalig tidsövervakning
  • 2 Signalutgångar