Arkiv
 • Kategori enligt ISO 13849-1 2
 • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 220)
Arkiv
 • Skyddsklass IP69K
Arkiv
 • Typ 2 enligt IEC 61496-1
 • Sändare och mottagare i ett hus
 • 2-stråle
 • Område från 0,3 m … 6 m
Arkiv
 • Kategori enligt ISO 13849-1 4
 • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 420)
Arkiv
 • Integrerad kontaktorövervakning
 • Kategori enligt ISO 13849-1 4
 • Optisk synkronisering
 • Säkra transistorutgångar
 • Statusvisning
 • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 422)
 • Integrerad förregling för start/reset
Arkiv
 • Kategori enligt ISO 13849-1 4
 • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 425I)