• Plasthus
 • Kontaktstift i brytare
 • 1 Nyckelingångar
 • transparent lock
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • dubbel brytande brytare
 • Fästskruvar M4 Pozidriv ,
 • Spärrbrytare
 • Plasthus
 • 1 Nyckelingångar
 • Fästskruvar M4
 • transparent lock
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • Kontaktstift i brytare
 • Beröringsskydd med extra vägg
 • Anslutningsmått passande till AZ 05x
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • 1 Nyckelingångar
 • transparent lock
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • Fästskruvar M4 Pozidriv ,
 • dubbel brytande brytare
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • 1 Nyckelingångar
 • Fästskruvar M4
 • transparent lock
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • Beröringsskydd med extra vägg
 • Anslutningsmått passande till AZ 06x
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • 1 Nyckelingångar
 • Fästskruvar M4
 • transparent lock
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • Kapsling med avlånga hål
 • Anslutningsmått passande till AZ 06x
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • 1 Nyckelingångar
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • Kapsling med avlånga hål
 • Lock och kapsling oskiljbara
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • 30mm x 38mm x 15,5mm
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • Kapsling med avlånga hål
 • Lock och kapsling oskiljbara
 • 2 nyckelingångar
 • Kabelgenomföring från sidan och underifrån
 • Plasthus
 • Skyddsklass IP20
 • Kontaktstift i nyckelbygling
 • Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
 • 2 nyckelingångar
 • Plasthus
 • skyddsisolerad
 • Lång livslängd
 • 52 mm x 75 mm x 30 mm
 • Multikodning
 • Stort anslutningsutrymme
 • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
 • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
 • Okänslig mot smuts
Cookies / privacy
X
We respect your privacy
This website uses cookies. Further information on the cookies used can be found in our Privacy Policy. Clicking on 'Accept all' means that you consent to the use of all cookies. By clicking on 'Accept selected', you consent to use of only those cookies needed for the purposes that you have selected.
Your selection: