• metallhus
 • Felstängningssäkring
 • för dörrar med 1 ram
 • godkänd för användning i personhissar
 • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
 • Plasthus
 • Felstängningssäkring
 • för dörrar med 1 ram
 • godkänd för användning i personhissar
 • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
 • metallhus
 • utan
 • för dörrar med 1 ram
 • för hissar utan persontransport
 • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
 • Plasthus
 • utan
 • för dörrar med 1 ram
 • för hissar utan persontransport
 • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
 • metallhus
 • Felstängningssäkring
 • för dörrar med 2 ramar
 • godkänd för användning i personhissar
 • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
 • metallhus
 • utan
 • för dörrar med 2 ramar
 • för hissar utan persontransport
 • Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel