• Kompakt konstruktion
  • Lämplig för alla installationsplatser; även för dörrkarmar
  • Integrerad säkerhetskoppling enligt EN 81-20/50
  • Programvara med omfattande funktioner
  • 16 programmerbara in-/utgångar: 8 ingånar / 8 utgångar
  • Gränssnitt: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) och RS 232
  • Decentralt styrsystem baserat på CANopen enligt CiA-417
  • för enskilda och gruppstyrsystem med upp till åtta hissar
  • Programvara för fjärrförvaltning av hissar och hissnödrop
  • Programverktyg för diagnos och konfigurering av CANopen nätverk
Cookies / privacy
X
We respect your privacy
This website uses cookies. Further information on the cookies used can be found in our Privacy Policy. Clicking on 'Accept all' means that you consent to the use of all cookies. By clicking on 'Accept selected', you consent to use of only those cookies needed for the purposes that you have selected.
Your selection: