EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Ex bölge 22
  • Metal muhafaza
  • Devre açma basma butonu
  • Konum göstergesi
  • Sağlam tasarım
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • Harici su geçirmez yüksük
  • tel çekme ve kopma algılaması
  • tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
Ürün tip tanımı:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
131 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
044 Açıcı düzen (NC)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.