AS interface safety at work

Turvakytkentälaitteet

Turvakytkentälaitteet


Mene luokkaan
Programming accessories

Programming accessories


Mene luokkaan
Sovellus:
Helppo, turvallinen ja luotettava AS-Interface Safety at Work (SaW) on ensimmäinen turvallinen väyläjärjestelmä, joka perustuu avoimeen AS-International-standardiin. Turvakomponentit kuten hätäpysäyttimet, turvakytkimet, turvasolenoidilukot tai turvavaloverhot on helppo kytkeä keltaiseen AS-väyläkaapeliin. Turvasignaalien erottamiseksi ei tarvitse muuta kuin kytkeä turvamonitori AS-väyläjärjestelmään.


Rakenne ja toimintatapa:
AS-Interface-standardi EN 50295
AS-Interface-verkko toimii itsenäisesti silloinkin, kun SaW on integroituna siihen. Tutut komponentit kuten vakio-AS-Interface-master, vakioverkkoliitäntä sekä keltainen AS-Interface-kaapeli muodostavat tällöinkin kaikkien AS-Interface-laitteistojen perustan. AS-i SaW -komponenttien lisääminen jo käytössä olevan koneeseen käy siis helposti.

Turvallisuuden sydän
Turvamonitori analysoi jokaisen AS-Interface-verkon turvalaitteen välittämät tiedot, ja jos turvalaite laukeaa tai jossain turvalaitteessa ilmenee vikaa, turvamonitori kytkee turvallisuuden takaamiseksi laitteiston välittömästi pois päältä. Turvamonitori on varustettu yhdellä tai kahdella redundantilla turvapiirillä, jolloin niitä voi käyttää jopa standardin ISO 13849-1 luokan 4 sovelluksissa.Monitorin kaikki turvatoiminnot voidaan määrittää helppokäyttöisellä vedä ja pudota -ohjelmistolla. Sen jälkeen konfigurointi ladataan turvamonitoriin ja suojataan salasanalla.

Turvallinen siirtomekanismi
Turvasovellusten viestintäprotokollan perustana on ennallaan pysynyt AS-Interface-vakioprotokolla. Jokaisen AS-Interface-masterin kutsun yhteydessä lähetetään määrämuotoinen datasähke. Tiedot analysoidaan, ja jos ne poikkeavat määritetyistä arvoista, turvapiiri aukeaa. Turvallisen katkaisun enimmäisvasteaika on 40 ms.

AS-Interface Safety at Work vähentää kustannuksia
AS-Interface Safety at Work vähentää kustannuksia. Kaikki haluavat vähentää kustannuksia ja asennusaikaa. AS-Interface SaW tukee integroidulla järjestelmävalvonnalla käyttäjää asennuksen ja koneen käyttönoton sekä huoltotöiden aikana. Käyttäjä saa yksityiskohtaista tietoa vian syystä ja paikasta, jolloin vian löytäminen ja analysointi käy nopeasti ja koneen seisokkiaika vähenee. AS-Interface Safety at Workin avulla säästät kustannuksissa.

AS-Interface Safety at Work lisää joustavuutta.
Yksilöllisten turvaratkaisujen toteuttaminen on helppoa SCHMERSALin laajalla turvalaitevalikoimalla. Lukuisten eri tuotteiden joukosta löytyy juuri kulloiseenkin käyttötarkoitukseen paras ratkaisu. Koska AS-Interface SaW on avoin järjestelmä, siihen voi lisätä myös muiden valmistajien turvakomponentteja. AS-Interface Safety at Work täyttää korkeimmatkin turvallisuutta koskevat vaatimukset.

AS-Interface Safety at Work vähentää asennusaikaa
AS-Interface SaW:n ansiosta asennus on helppoa ja nopeaa: Valitse turvalaite, liitä se keltaiseen AS-Interface-kaapeliin ja määritä turvallisuustoiminnot turvamonitorista. – Siinä kaikki. Muita asetuksia ei turvalaitteisiin tarvitse tehdä, aikaa vievä turvakomponenttien ja kytkentäkaapin kaapelointi nopeutuu ja asennukseen tarvittava aika vähenee.
Myös kaikkien turvatunnistimien jännitesyöttö hoituu yhdellä keltaisella AS-i kaapelilla. AS-Interface Safety at Work vie sinut nopeammin tavoitteeseen.

AS-Interface SaW -järjestelmän ominaisuudet
• AS-Interface-järjestelmään voi kytkeä jopa 31 vakio- ja turvaorjaa Turva-PLC:tä ei tarvita • Turvallisuuden kannalta tärkeät signaalit voidaan ryhmittää ja jakaa useammalle turvamonitorille Vasteaika enint. 40 ms Turvallisuuden kannalta tärkeät signaalit voidaan integroida järjestelmän diagnoositoimintoon Sertifiointi ISO 13849-1 luokkaan 4 asti TÜV-sertifioitu