Induktiiviset lähestymiskytkimet

Kotelon rakenne: sylinteri, kierre

Kotelon rakenne: sylinteri, kierre


Mene luokkaan
Kotelon rakenne: sylinteri sileä

Kotelon rakenne: sylinteri sileä


Mene luokkaan
Kotelon rakenne: neljäkäs

Kotelon rakenne: neljäkäs


Mene luokkaan
Sovellus, muoto ja käyttötapa: Lähestymiskytkin on laite, joka saa aikaa kytkentätoiminnon ilman fyysistä kosketusta.
SCHMERSAL -lähestymiskytkimet tunnistavat anturikenttien aktiivisilla alueilla olevat kohteeet. Yksiköt ovat kokonaan koteloituja ja sisältävät kaikki kohteen tunnistamiseen ja kytkentään tarvittavan sähkö- ja elektroniikka komponentit.

Yksiköt ovat kaikki puolijohteilla toteutettuja, eikä niissä ole kuluvia liikkuvia osia. Niiden käyttöikä on, annettuja nimellisarvoja noudattaen, käytännöllisesti katsoen rajoittamaton. Koskettimien kulumisella tai ympäristöolosuhteiden aiheuttamalla likaantumisella ei ole niihin vaikutusta.

Elektroniset lähestymiskytkimet toimivat äänettömästi, tasaisesti ja ilman vastareaktioita. Kytkin ei ole altis tärinälle. Elektroniikkakytkimet eivät ole mekaanisten kytkinten tapaan alttiita koskettimien likaantumiselle, kulumiselle ja materiaalin siirtymille. Tasavirtakytkimessä ei tapahdu koskettimien siirtymistä.

Lähestymiskytkimessä olevassa värähdysresonanssipiirissä hyödynnetään avosydämistä käämiä, jonka avulla se luo tiiviin sähkömagneettisen suurtaajuuskentän (RF) anturin aktivointipinnan etupuolelle. Jos jokin metalliesine saapuu tähän kenttään, syntyy sen pinnalle pyörrevirtakenttä. Kelluva pyörrevirta vie energiaa LC-piiristä (L: käämi, C: kondensaattori). Värähtelypiirin kuormitus saa aikaan värähtelyn amplitudin pienenemisen. Oskillaattori vaimenee.

Värähtelytaajuuden amplitudin lasku muutetaan elektroniikkapiirissä sähkösignaaliksi. Se saa aikaan lähestymiskytkimen kytkentätilan muutoksen.

Poistettaessa kohde induktiivisesta kentästä, värähtelyn amplitudi kasvaa, ja elektroniikkapiiri palauttaa alkuperäisen kytkentätilan. Oskillaattori on vaimentamaton.