Induktiv nærhetsbryter

Huskonstruksjonsform: sylinder, gjenget

Huskonstruksjonsform: sylinder, gjenget


Til kategori
Huskonstruksjonsform: sylinder, glatt

Huskonstruksjonsform: sylinder, glatt


Til kategori
Konstruksjonsform: blokk

Konstruksjonsform: blokk


Til kategori
Applikasjon, konstruksjon og virkemåte:
En nærhetsbryter er en innretning som foretar en bryterhandling uten fysisk kontakt. SCHMERSAL nærhetsbrytere responderer til objekter som kommer innenfor det genererte følsomhetsfeltets aktive område. Disse enhetene er helt selvstendige, og inneholder en feltgenerator, forsterker og andre nødvendige kretser for elektronisk bryting.

Siden det ikke er noen mekaniske slitedeler, som aktuatorer og kontakter, er levetiden praktisk talt ubegrenset. Kontakterosjon og kontaktforurensning forårsaket av miljøpåvirkning kan ikke forekomme.

Den elektroniske nærhetsbryteren fungerer lydløst, støt- og reaksjonsfri. Den er ufølsom overfør støt. Det forekommer ingen usikker kontakt, noe som kan oppstå i mekaniske bryterelementer ved for langsom drift, for lav koblingsstrøm, etc. Kontaktflytting ved kobling av likestrøm er utelukket.

Oscillatorkretsen i nærhetsbryteren bruker en vikling med åpen kjerne for å produsere et konsentrert høyfrekvent elektromagnetisk felt (RF-felt), som sendes ut fra den aktive overflaten på sensoren. Dersom et metallobjekt (f.eks. metall) kommer inn i dette feltet, induseres virvelstrøm. Den uavhengig induserte virvelstrømmen trekker energi fra LC-kretsen (L: vikling, C: kondensator). Belastningen på oscillatorkretsen fremaller en reduksjon i oscillatoramplituden. Oscillatoren dempes.

Reduksjonen av amplituden konverteres av nedstrøms elektronikk til et unikt elektrisk signal. Som et resultat blir bryterstatus for nærhetsbryteren endret.

Når det elektrisk ledende materialet fjernes fra det induktive feltet, øker pulsamplituden, og den opprinnelige bryterposisjonen gjenopprettes ved hjelp av elektronikkretsen. Oscillatoren er udempet.