Enheter for Ex-soner

Sikkerhetsbryter med separat aktivator

Sikkerhetsbryter med separat aktivator


Til kategori
Nøkkelbryter med lås

Nøkkelbryter med lås


Til kategori
Magnetisk reed-bryter

Magnetisk reed-bryter


Til kategori
Sikkerhetssensorer

Sikkerhetssensorer


Til kategori
Safety light curtains, Safety light grids

Safety light curtains, Safety light grids


Til kategori
Nøkkeloverføringssystem

Nøkkeloverføringssystem


Til kategori
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon

Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon


Til kategori
Trekkwire-nødstoppbrytere

Trekkwire-nødstoppbrytere


Til kategori
Sikkerhetsovervåkingsmodul

Sikkerhetsovervåkingsmodul


Til kategori
Sikkerhetsbryter for hengslede vern

Sikkerhetsbryter for hengslede vern


Til kategori
Kommando- og signalenheter

Kommando- og signalenheter


Til kategori
Skjevgangsvakt

Skjevgangsvakt


Til kategori
Slakkwirebryter

Slakkwirebryter


Til kategori
Posisjosbryter

Posisjosbryter


Til kategori
I avsnittet Ex-Schaltgeräte finner du bryterutstyr som kan brukes - i overensstemmelse med de harmoniserte standardene - i områder med potensielt eksplosive atmosfærer på grunn av gass og støv, dvs. sikkerhetsbrytere og sikkerhetssensorer med funksjonsprinsippet ikke-kontakt.

Mange av ex-brytemekanismene er egnet for bruk i sikkerhetsrelaterte applikasjon iht. ISO 13849-1-