Tohåndsbetjeningspaneler

SEPK 02.0

SEPK 02.0


 • Plast bryterhus
 • 2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 55 mm
 • 1 Nødstoppknapp i termoplast-utgave
 • Stativ- og veggmontering mulig
 • 2 kapslet del

Til kategori
SEPG 05.3

SEPG 05.3


 • formstøpt lett legering
 • 2 kapslet del
 • Stativ- og veggmontering mulig
 • Ergonomisk betjening
 • Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
 • Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
 • Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm

Til kategori
SEP 09.0

SEP 09.0


 • Aluminiumhus
 • med avtakbart aluminiumsdeksel nederst
 • for separat montering av aktuatorene for tohåndskontroll

Til kategori
 Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851

Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851


Til kategori
Applikasjon:
To håndkontrollpaneler er ikke-separerbare beskyttelsesinnretninger. De brukes generelt for å sørge for at maskinoperatøren som gir et kontrollsignal for en bevegelse som kan være farlig har begge hender trygt plassert. Tohånds-kontrollpaneler sørger følgelig for at operatøren ikke kan intervenere i farlige bevegelsesprosesser når en maskin eller et anlegg er blitt startet.

Applikasjonsomrpdene inkluderer presser for metallarbeid, pulvermetallurgi, trykke- og papirbehandlende maskiner, beskjæringsmaskiner og lignende, såvel som maskiner i gummi-, plast- og kjemiindustrien.

Tohånds-kontrollpaneler er foretrukne beskyttelsesinnretninger for bruk i oppspenningsarbeid og enkeltstøtsoperasjoner for matings- og demonteringsprosesser.

Ytterligere informasjon om tohånds-betjeningskonsoller og evalueringen av dem er gitt i EN 574.

For å oppnå kategori 0 iht. EN 60204-1, er en ekstra signalevalueringskrets nødvendig. Sikerhetsovervåkingsmoduler for sikker evaluering av signaler fra tohånds-betjeningspaneler og nødstoppinnretninger finnes i kapittel xx.

Konstruksjon og virkemåte:
Tohånds-kontrollpaneler er beskyttelsesinnretninger som krever samtidig bruk av begge hender for aktivering. Hendene holdes unna faresonen. For igangsetting og drift av en farlig maskin eller et anlegg, er tohåndsbetjening aktiv så lenge faren vedvarer.

Tohånds-kontrollpanelene er standardmessig montert med en nødstopp-trykknapp iht. EN ISO 13850 og to betjeningsenheter. I tillegg er det vernehetter over betjeningselementene, noe som forhindrer enkel manipulering av beskyttelsesfunksjonene ved hjelp av eksempelvis hender, mage, hofter, lår eller knær.

EN 574 skiller mellom ulike typer tohånds-bryterkretser med hensyn til teknisk grad av betjeningssikkerhet. Valg av type anhenger i så henseende av evalueringen og risikovurderingen.