Roterende spindel-grensebryter

MSP 452

MSP 452


  • metallhus
  • 2 kabelinnganger
  • 4 Kontakter
  • 118 mm x 174 mm x 64 mm

Til kategori
Applikasjon:
Denne roterende spindel grensebryteren med smekk-innsetting er bare egnet til bruk under normale til gjennomsnittlige driftsforhold, for eksempel for maskinverktøy, kraner og transportører. Verneklasse IP 65 iht. IEC/EN 60529.