R - program

RME - Opplyst signal

RME - Opplyst signal


  • integrert, multi-LED, ekstra lyst i enhetshodet

Til kategori
RML - Opplyst signal

RML - Opplyst signal


Til kategori
RDL - Opplyst trykknapp

RDL - Opplyst trykknapp


Til kategori
RD - Trykknapp

RD - Trykknapp


Til kategori
RDP - trykknapp i fast posisjon

RDP - trykknapp i fast posisjon


  • uten forrigling

Til kategori
RDRZ45 - Nødstopp forrigling trykknapp

RDRZ45 - Nødstopp forrigling trykknapp


  • med fast posisjon

Til kategori
RWT - Brytervelger

RWT - Brytervelger


Til kategori
RWS - Valgbryter

RWS - Valgbryter


Til kategori
RWTS - Velgerbryter med fjærretur

RWTS - Velgerbryter med fjærretur


Til kategori
RSS/RST - Nøkkelvelgerbryter

RSS/RST - Nøkkelvelgerbryter


Til kategori
RDNA - Potentiometer drive

RDNA - Potentiometer drive


Til kategori
RWSE - Step switch

RWSE - Step switch


Til kategori
Trykknapper og pilotlys
Monteringshull Ø 22,3 mm
"R" program
for tøffe industrielle bruksområder
metallhus