Dørlåsinnretninger


Betjeningselement

Orientering/justering

X-dimension of the latching bolt

Kapslingsmateriale

Antall eksterne kontakter

Antall dørblader

Manuell tvangsåpning

AV 15

AV 15


 • metallhus
 • Feilsikkert låsesystem
 • for 1 dørblader
 • autorisert for bruk i passasjerheiser
 • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Til kategori
AV 20

AV 20


 • Plast bryterhus
 • Feilsikkert låsesystem
 • for 1 dørblader
 • autorisert for bruk i passasjerheiser
 • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Til kategori
AV 18

AV 18


 • metallhus
 • uten Feilsikkert låsesystem
 • for 1 dørblader
 • for heisanlegg uten passasjertransport
 • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Til kategori
AV 21

AV 21


 • Plast bryterhus
 • uten Feilsikkert låsesystem
 • for 1 dørblader
 • for heisanlegg uten passasjertransport
 • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Til kategori
AV 25

AV 25


 • metallhus
 • Feilsikkert låsesystem
 • for 2 dørblader
 • autorisert for bruk i passasjerheiser
 • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Til kategori
AV 28

AV 28


 • metallhus
 • uten Feilsikkert låsesystem
 • for 2 dørblader
 • for heisanlegg uten passasjertransport
 • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Til kategori
Accessories AV

Accessories AV


Til kategori
Applikasjon:
Dørlåsinnretninger med og uten sertifiserte låseinnretninger Heisdør-låseinnretningen i AV-serien brukes for overvåking og låsing av 1- og 2-lamellers heisreposdører. Disse sikkerhetslås-innretningene tilfredsstiller kravene i Heisforskrift 2014/33/EU og EN 81-20/-50.

Dørlåsinnretningene er tilgjengelig med formstøpte lettmetall- og termoplastmantler med én eller to låseelementer, i venstre- eller høyresideversjoner, med arm, dragstang eller med innebygde lagerblokker. Sikkerhetsfunksjonen kan overvåkes gjennom det gjennomsiktige dekslet. Låsebolten forskyves 22 mm, noe som garanterer at den obligatoriske inngrepsdybden på 16 mm blir trygt ivaretatt etter at døren er senket. Nødutløseren kan betjenes fra utsiden ved hjelp av en trekantnøkkel.


Funksjonsprinsipp for den sertifiserte låseinnretningen:
Den europeiske heisstandarden EN 81-20/-50 stipulerer at: „Fra posisjoner som normalt er tilgjengelige for personer skal det være umulig å bevege en heis med reposdøren åpen eller ulåst etter en enkelt handling som ikke inngår i det normale betjeningsforløpet.“ Våre dørlåsinnretninger med magnetisk sertifisert låseinnretning av typen AV 15, AV 20 og AV 25 tilfredsstiller dette kravet. De er derfor tillatt for passasjerheiser.