Trygg signalprosessering

Sikkerhetsmoduler

Sikkerhetsmoduler


Til kategori
Inngangsutvideren

Inngangsutvideren


Til kategori
Utgangsforgreninger

Utgangsforgreninger


Til kategori
Stillstandsvakt og tidsrelé

Stillstandsvakt og tidsrelé


Til kategori
Sikkerhetsstyreenheter

Sikkerhetsstyreenheter


Til kategori
I avsnittet Trygg signalprosessering finner du sikkerhetsrelémoduler og sikkerhetsstyringer for ulike sikkerhetsteknologiske applikasjoner (f.eks. for nødstopp og vernedørovervåking) såvel som sentraliserte programmerbare sikkerhetskontrollere og desentraliserte feltbussystemer, dvs. et modulært konsept for funksjonskontroll av små maskiner