Nøkkelbryter med lås

EX-AZM 170

EX-AZM 170


 • Ex-Sone 2 og 22
 • Plast bryterhus
 • 90 mm x 84 mm x 30 mm
 • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
 • Høy holdekraft
 • Manuell tvangsåpning
 • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5

Til kategori
EX-AZM 161

EX-AZM 161


 • Ex-Sone 22
 • Plast bryterhus
 • 130 mm x 114 mm x 30 mm
 • Klemkraft 2000N
 • 6 Kontakter
 • Manuell tvangsåpning
 • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
 • kabelinnganger 4 M 16 x 1.5

Til kategori
EX-AZM 415

EX-AZM 415


 • Ex-Sone 22
 • metallhus
 • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
 • Klemkraft 3500N
 • 2 brytere i én innkapsling
 • Kulereile justrbar til 400 N
 • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
 • Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
 • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5

Til kategori
EX-AZM 300

EX-AZM 300


 • Ex-Sone 2 og 22
 • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
 • Plast bryterhus
 • Egnet for montering i profilsystemer
 • 3 forskjellige retninger av aktuering
 • Egnet for henslede vern og skyvevern
 • Seriekabling

Til kategori
Applikasjon:
Solenoidsperrer i AZM-serien som fungerer sammen med kontrollelementene for en maskin, feks. feilsikre stillstandsmonitorer eller feilsikre forsinkelsestidsur, sørger for at skyvende, hengslede og avtagbare verneinnretninger som gitre, hetter eller dører ikke kan åpnes før farlige tilstander (f.eks. etterløpsbevegelser) er avsluttet.

Disse solenoidsperrene kan også brukes der åpning av en verneinnretning representerer et utillatt inngrep i en produksjonsprosess.


Konstruksjon og virkemåte:
På solenoidsperrer i AZM-serien er ikke bryterelementet fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert ved bryting. Når verneinnretningen åpnes i usperret tilstand, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.

Sperringen utføres ved hjelp av en låsebolt / forriglingsbolt. Denne forriglingsbolten blokkerer aktivatoren slik at den ikke kan trekkes tilbake fra sperren. Maskinkontrolkretsen er bare aktivert når aktivatoren har blitt matet inn i sperren og forriglingsbolten er i blokkerende posisjon. Dette sikres ved kontaktovervåking av forriglingsbolten.

Det finnes to sperremodi. Ved "Strøm for å låse opp" holdes forriglingsbolten i sperren ved hjelp av fjærtrykk. Når det sendes strøm gjennom ikke-sperringsviklingen fjernes sperren og NC-kontaktene åpnes. Verneinnretningen kan åpnes. Ved "Strøm for å låse
1) 1er virkemåten omvendt.

Solenoidsperrene AZM 161, 170 og 415 er utstyrt med beskyttelse for feilaktig låsing. Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønskelig monteringsposisjon.

Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon. Beskyttelsesklasse for solenoidsperrene er IP 54, IP 65 eller IP 67.


1) I henhold til Tyske Tekniske Rådgiveres politikk kan disse sperrene bare brukes etter en omhyggelig vurdering av ulykkesfaren, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart dersom strømtilførselen svikter.