Sikkerheds afbryder med lås

EX-AZM 170

EX-AZM 170


 • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
 • Kunstof hus
 • 90 mm x 84 mm x 30 mm
 • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
 • Høj holdekraft
 • Manuel reset
 • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

Til kategori
EX-AZM 161

EX-AZM 161


 • Ex-zone 22
 • Kunstof hus
 • 130 mm x 114 mm x 30 mm
 • Låsestyrke 2000N
 • 6 Kontakt
 • Manuel reset
 • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
 • kabel indgange 4 M 16 x 1.5

Til kategori
EX-AZM 415

EX-AZM 415


 • Ex-zone 22
 • metal hus
 • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
 • Låsestyrke 3500N
 • 2 afbrydere i ét hus
 • Justerbar kuglelås til 400 N
 • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
 • Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
 • 2 kabel indgange M 20 x 1.5

Til kategori
EX-AZM 300

EX-AZM 300


 • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
 • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
 • Kunstof hus
 • Egnet til montering på profilsystemer
 • 3 forskellige retninger af aktivering
 • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
 • Serieforbundne

Til kategori
Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne med lås i serie AZM sikrer, at aftagelige afskærmninger, såsom gitre, hætter eller døre i samvirke med en maskines styretekniske del, f.eks. sikre stilstandsovervågninger eller tidsled, ikke kan åbnes, før de farlige tilstande (f.eks. efterløbets bevægelser) er afsluttet.

Ligeledes anvendes disse sikkerhedsafbrydere der, hvor det at åbne en sikkerhedsanordning udgør et forbudt indgreb i produktionsprocessen.


Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne i serien AZM er det logiske element med afskærmningslåseanordning og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden i oplåst tilstand. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes.

Sammenlåsning udføres med hjælp af blokerings-/låsebolte. Denne låsebolt blokerer aktuatoren, så den ikke kan tilbagetrækkes fra sammenlåsningen. Frigivelsen til maskinstyringen sker først, når aktuatoren er indført i sammenlåsningen, og spærringen af låsebolten er givet. Dette sikres i kraft af låseboltens kontaktovervågning.

Der findes to sammenlåsningsprincipper. Ved princippet med spænding for at åbne holdes låsebolten i låst position vha. fjederkraft. Når der sættes strøm på oplåsningsspolen, låses sammenlåsningen op, og åbningskontakten åbnes. Sikkerhedsanordningen kan åbnes. Ved spænding for at låse
1) er arbejdsgangen omvendt.

Sikkerhedsafbryderne EX-AZM 161, 170 und 415 er forsynet med en fejllukkesikring. Alt efter anordningens type er en individuel kodning af aktuatoren også mulig.

Sikkerhedsafbryderne kan monteres i en valgfri position. Sikkerhedsafbryderne overholder beskyttelsesklasserne IP 54, IP 65 / IP 67.


1) Ifølge de tyske fagforeningers præsentationer må disse sammenlåsninger kun anvendes efter nøje vurdering af ulykkesrisikoen, da beskyttelsesanordningen umiddelbart kan åbnes ved spændingsfald!