Sikkerhedsrelateret taktil føler

SMS 4

SMS 4


 • Robust design
 • Modulær koblingsmåttesystem
 • Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
 • Vedligeholdelsesfri
 • Enkel montering
 • Glidefri overflade
 • Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
 • Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
 • Ingen ekstra grundplade
 • 4-ledning tilsluttende kabel

Til kategori
SMS 5

SMS 5


 • med formstøbt rampeprofil 30 mm
 • Robust design
 • Modulær koblingsmåttesystem
 • Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
 • Vedligeholdelsesfri
 • Enkel montering
 • Glidefri overflade
 • Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
 • Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
 • Ingen ekstra grundplade
 • 2 x 2-ledning tilsluttende kabel

Til kategori
Safety edgesSikkerheds kant liste

Safety edgesSikkerheds kant liste


 • Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
 • Ufølsom overfor miljøtilstande

Til kategori
Sikkerheds kappe

Sikkerheds kappe


 • Robust design
 • 2 Kontakt
 • efterfølgende monterbare ved limpåføringsmaskiner, finépresser osv.
 • Forskellige længder tilgængelige

Til kategori
Sikkerhedsrelateret bumper

Sikkerhedsrelateret bumper


 • Robust design
 • 2-kanals system
 • Enkel montering

Til kategori
Udløsningsbumper

Udløsningsbumper


 • Bumpere til overvågning af flypassageretrapper, -broer, catering laste-køretøj
 • Inkludering af svingningsamplitude fra belastede overgivelsesplatformer

Til kategori
Anvendelsesområde:
Berørings-overvågningssystemer stopper den farlige bevægelse ved berøring. Mangfoldigheden af de forskellige anvendelsesområder kræver forskellig konstruktion af enhederne.

Safety edgesSikkerheds kant liste
Over alt, hvor steder, hvor man kan blive mast eller skåret, skal det sikres, om det så er beskyttelsesdøre, kokilleoscillatorer, løfteplatforme, mobile hyldelagringsanordninger, arbejdsprocesborde, lagerlifte, elevatordøre, læssebroer, hæve- og vippeanordninger eller i industrisektoren. SE-sikkerhedskantliste stopper sikkert og pålideligt den farlige bevægelse og forhindrer således, at personer kommer til skade og maskiner ødelægges.

Sikkerhedskapper
Brede indtags- og indskubningsåbninger på maskiner kræver mere til sikring af betjeningspersonellet og maskinen. Her kommer sikkerhedskappen SL 300 på tale.

Sikkerhedstrædemåtter
Endnu en form for beskyttelse ydes ved gulvsikring omkring maskiner og anlæg. Gulvet foran farezonen belægges med sikkerhedstrædemåtten SMS. Afhængigt af, hvordan området skal bedækkes, kan flere trædemåtter samles og forbindes elektrisk. Når der trædes på en sikkerhedstrædemåtte, udløses et signal, og maskinstoppet indledes.

De tre beskrevne systemer opnår hhv. med en egnet, eftertilsluttende analyseanordning kravene til sikkerhedskategori 3 hhv. 1 eller 4 iht. ISO 13849-1.


Opbygning og funktion:
I hht. konceptet består SE-sikkerhedskantlisten kun af tre komponenter, AI-profilskinnerne, gummiprofilen og sensorerne, der kan isættes.

Det der analyseres er, når gummiprofilens form ændres på sikkerhedskantlisten. Hjertet er en fejlsikker sende- og modtagerenhed i begge ender af gummiprofilen. Når gummiprofillistens form ændres, svækker eller afbryder det IR-signalet mellem sende- og modtageenheden. Et downstream-sikkerhedsmodul analyserer denne svækkelse på IR-signalet på sikker vis og stopper den farlige bevægelse. Dette måleprincip opfylder med en tilhørende analyse sikkerhedskravene iht. ISO 13849-1, styringskategori 4. Løsninger til mindre sikkerhedskrav (kategori 1) kan leveres.

I EN ISO 13856-2 er kravene til sikkerhedskantlister sammenfattet og disses udformning og afprøvning beskrevet. Sikkerhedsrelevante egenskaber, som driftstemperaturområder, reaktionstider, kræfter, reaktionsafstand og efterløb er defineret i denne standard.

I ISO 13849-1 beskrives retningslinjerne for sikkerhedsrelaterede dele i styringer.

Risikoen ved at drive en lokal maskine eller indretning skal fastlægges. Kravene til sikkerheden ved styringen stiger således med den voksende risiko.

SE-sikkerheds-kantlistesystemet med sikkerhedsmodulet SE-400 C opfylder kravene til styringskategori 4. Den sikre frakobling af kantlistesystemet gives også pålideligt, hvis der optræder to fejl i systemet.

Til anvendelse inden for styringskategori 1 iflg. ISO 13849-1 kan SE-kantlistesystemet alternativt bruges sammen med sikkerhedsmodulet SE-100 C.

Ved brugen af kantlisten skal man være opmærksom på, at hastigheden af den farlige bevægelse skal være mindre, end kantlistens maksimale reaktionshastighed. Stopvejen for de farlige dele og de profilspecificerede data skal tilpasses hinanden. Stopvejen skal ikke blot være tilstrækkelig til at bringe maskinen i stilstand i det mest ugunstige tilfælde, men den maksimalt tilladelige kraft for truede legemsdele må ikke overskrides. I løbet af planlægningen skal der holdes øje med udførelsen af de modsatte sider.  Skulle den mulige overvandring på den valgte kantlisteprofil ikke være tilstrækkelig, skal maskinens stopvej afkortes, eller er skal anvendes en anden kantlisteprofil.

Den krævede minimale overvandring skal beregnes med en sikkerhedsfaktor på mindst 1,2 Sikkerhedskoefficienten skal øges, hvis overvandringen påvirkes af andre maskinelementer  (Se også EN13856-2, bilag C)

Sikkerhedsklappen SL 300 består af en bære- og klapprofil samt en klasse 1-positionsafbryder. Aktiveringen af klapprofilen tvangsåbner positionsafbryderen, så det tilsvarende maskindrev frakobles.

Sikkerhedstrædemåtten SMS 4/5 består af 2 indbyrdes isolerede stålplader. Isolerende striber med regelmæssig afstand holder de på hinanden liggende stålplader fra hinanden. Konstruktionen er støbt til at være et robust hele, med plastisol, et plast, der er mekanisk robust og i udstrakt grad modstandsdygtigt over for kemikalier

Når der trædes på trædemåtten, bøjes de indre stålplader en smule. Det giver pletvis kontakt Denne elektriske kortslutning analyseres af et downstream-sikkerhedsmodul, der således indleder standsning af maskinen.