Induktiv nærhedsafbryder

Huskonstruktionsform: cylinder, med gevind

Huskonstruktionsform: cylinder, med gevind


Til kategori
Huskonstruktionsform: cylinder, glat

Huskonstruktionsform: cylinder, glat


Til kategori
Huskonstruktionsform Quader

Huskonstruktionsform Quader


Til kategori
Anvendelsesområde, Opbygning og Funktion
Nærhedsafbryderen er en enhed, der forårsager en koblingshandling uden fysisk kontakt. I princippet adskiller den sig fra en mekanisk grænsetaste ved at den allerede når noget nærmer sig, altså berøringsløst, kobler og arbejder elektronisk, altså kontaktløst.

Da der ikke er nogen mekaniske dele der kan slides, så som aktiveringselementer og kontakter, er levetiden praktisk taget ubegrænset. De elektroniske afbrydere er ikke følsomme for kontaminering, erosion eller overførsel af materiale.

Den elektroniske nærhedsafbryder arbejder lydløst og uden kontaktprel og modvirkningsfrit. Den er ufølsom over for rystelser. Der forekommer ikke nogen usikker kontaktafgivelse, som det er tilfældet ved mekaniske afryderelementer ved langsom aktivering, for ringe skiftestrøm osv. En kontaktvandring ved omskiftning vha. jævnstrøm er udelukket.

Oscillatorstrømkredsen, placeret i nærhedsafbryderen, anvender en åben kernespole til at producere et koncentreret højfrekvens elektromagnetisk (RF) felt, der kommer fra følerens aktive overflade Hvis et metalobjekt (f.eks. metal) kommer ind i feltet, induceres der en hvirvelspænding. Den flydende inducerede strømhvirvel trækker energi fra LC strømkredsen (L: spole, C: kondensator). Belastningen på oscillatorstrømkredsen medfølger et fald i den oscillerende amplitude. Oscillatoren svækkes.

Faldet i den oscillerende amplitude konverteres til et elektrisk signal af den elektroniske strømkreds. Derved forårsages en ændring af nærhedsafbryderens koblingstilstand.

Når det elektrisk ledende materiale fjernes fra det induktive felt, øges pulsamplituden, og den originale koblingsposition genskabes via den elektroniske strømkreds. Oscillatoren er ikke længere svækket.