Nøgleoverføringssystem

EX-SHGV

EX-SHGV


  • Afskærmningslåseenhed
  • Ex-zone 1 og 21
  • metal hus

Til kategori
EX-SHGV/D1

EX-SHGV/D1


  • Afskærmningslåseenhed
  • Ex-zone 1 og 21
  • metal hus
  • 2 Lukkecylinder

Til kategori
EX-SHGV/ESS

EX-SHGV/ESS


  • Nøgle-operede valgafbrydere
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus

Til kategori
Anvendelsesområde:
Det væsentlige funktionsprincip ved et nøgleoverførselssystem er, at nøglen - alt efter maskinstyringens driftstilstand - enten
• i automatikdrift (ved spærret beskyttelsesanordning) i et styreelement (i en nøglevalgsomskifter)
eller
• med åbnet beskyttelsesanordning (i elektrisk afbrudt tilstand) i sammenlåsningsindretningen, reelt i en lås, fastholdes, så den ikke kan tages af.

Med andre ord: Et væsentligt kendetegn ved systemet er, at nøglen enten fastholdes i låsningen eller i afbryderens spærring.

Afskærmningens låseenhed er designet på en sådan måde at nøgleoverførslen kun kan ske hvis afskærmningen er lukket og låst (fejllukkesikring). Kun på denne måde kan nøglen overføres derfra til den nøglebetjente valgafbryder.

Når maskinkontrolsystemet tændes, fastholdes nøglen og kan ikke fjernes så længe afbryderen er sat til ON.

Systemet kan kun bruges, når overførselstiden mellem åbning af nøglevalgsafbryderen og spærringen af beskyttelsesanordningen er tilstrækkelig til at stoppe en farlig maskinbevægelse.

Rammebetingelser
Betinget for systemet skal det være sikret ved bruges af beskyttelsesdøres overvågningssystem EX-SHGV,
• at tiden mellem frakobling ved kontrolpanelet og adgang til afskærmningen er større end standsningstiden for enhver farlig bevægelse,
• at kun én nøgle anvendes i nøgleoverføringssystemet og evt. reservenøgler opbevares omhyggeligt,
• at de separate aktuatorer for Ex-SHGV-afskærmningen monteres på beskyttelsesanordningen på en sådan måde, f.eks. med de leverede envejsskruer, at de ikke let kan frigøres,
• at indgangspunktet for den separate aktuator er monteret i afskærmningens låseenhed i en skjult position, hvis muligt. Denne anbefaling gælder generelt for spærreanordninger med separat aktuator.


Opbygning og funktion:
Nøgleopererede valgafbrydere type SHGV/ESS
Den nøgleopererede selektorafbryder af SHGV/ESS-typen som kontrolelement til at standse eller afbryde den automatiske tilstand.

Oplåsningsanordning til nøgleopereret valgafbryder type SVM
SVM-sammenlåsningsenheden med nøgleopereret valgafbryder anvendes når flere døre skal betjenes med én nøgleopereret selektorafbryder.

Afskærmningslåseenhed type SHGV
Afskærmningslåseenhed type SHGV, der konstruktionsmæssigt er afledt af en metalindkapslet positionsafbryder med separat aktuator. Men funktionen af positionsovervågningen og låsningen er udelukkende baseret på et mekanisk driftsprincip med den integrerede låsecylinder og den positivt forbundne mekanisme, såvel som samspillet mellem aktuatoren og styremekanisme i enhedens hoved.

Version med en ekstra glidecylinder
Versionen med en ekstra glidecylinder, vha. hvilken aktiveringen af glidecylinder 1 kan blokeres, anvendes hvis en bruger skal have adgang til et rum og vil beskytte sig selv mod uønsket opstart af maskinkontrolsystemet fra en tredjeparts side.