Nøkkeloverføringssystem

EX-SHGV

EX-SHGV


  • Vaktlåseenhet
  • Ex-Sone 1 og 21
  • metallhus

Til kategori
EX-SHGV/D1

EX-SHGV/D1


  • Vaktlåseenhet
  • Ex-Sone 1 og 21
  • metallhus
  • 2 Låsesylinder

Til kategori
EX-SHGV/ESS

EX-SHGV/ESS


  • Nøkkelvelgerbryter
  • Ex-Sone 2 og 22
  • metallhus

Til kategori
Applikasjon:
Den grunnleggende funksjonskarakteristikken for et nøkkeloverføringssystem er at nøkkelen, avhengig av maskinkontrollsystemets funksjonsstatus, er at nøkkelen er fanget og kan ikke trekkes ut enten
• i automatisk modus (med vernet lukket) i et kontrollelement (vanligvis en nøkkelbetjent valgbryter)
eller
• i vernets låseinnretning dersom vernet er åpent (i strømløs tilstand).

Med andre ord fungerer systemet prinsipielt slik at nøkkelen er fanget enten i vernets låseinnretning eller i bryterlåsen.

Vernets låseinnretning er konstruert slik at nøkkeloverføring bare er mulig dersom vernet er lukket og låst (feilsikkert). Bare på den måten kan nøkkelen overføres herfra til den nøkkelbetjente valgbryteren.

Når maskinkontrollsystemet er slått på, er nøkkelen fanget og kan ikke tas ut så lenge bryteren er slått PÅ.

Dersom overføringstiden mellom åpningen av en nøkkelbetjent valgbryter og låsingen av vernet ikke er tilstrekkelig til at en farlig maskinbevegelse kan stanse, kan det også være nødvendig med en sperreanordning på den nøkkelbetjente valgbryteren.

Rammebetingelser
Ved bruk av SHGV sperresystemet for vernedører må det sikres at
• tiden fra det slås av på kontrollpanlet og tilgangen til vernet er større enn stopptiden for den farlige bevegelsen, eller at sperresystem av SVE-typen brukes på det nøkkelbetjente valgbryteren;
• bare én nøkkel brukes i nøkkeloverføringssystemet og at eventuelle reservenøkler er trygt oppbevart;
• de separate aktivatorene for SHGV-vernelåsinnretningene er montert på vernet på en slik måte, dvs. med engangsskruene som vedlegges utstyret, at de ikke kan demonteres med enkle metoder;
• inngangstrakten for den separate aktivatoren er montert i vernelåsinnretningen på en skjult måte. Denne anbefalingen gjelder generelt for sperreinnretninger med separat aktivator.


Konstruksjon og virkemåte:
Nøkkelbetjent valgbryter av typen SHGV/ESS
Den nøkkelbetjente valgbryteren av typen SHGV/ESS er et kontrollelement for å avbryte eller slå av automatisk modus.

SVM-sperreinnretning med nøkkelbetjent valgbryter
SVM-sperreinnretningen med nøkkelbetjent valgbryter brukes når flere sikkerhetsvern må betjenes med én nøkkelbetjent valgbryter.

Vernelåsinnretning type SHGV
Vernelåsinnretningen type SHGV er konstruktivt avledet fra en metall-lukket posisjonsbryter med separat aktuator. Imidlertid er funksjonen til stillingsovervåkningen og beskyttelseslåsen utelukkende basert på et mekanisk handlingsprinsipp ved hjelp av den innebygde låssylinderen og den nødvendigvis tilknyttede mekanismen og samspillet mellom den separate aktuatoren og avbøyningsmekanismen i apparathodet.

Versjon med en sekundær låssylinder
Versjonen med en sekundær låssylinder, der betjening av låssylinder 1 kan blokkeres dersom en operatør trenger tilgang til et rom og vil beskytte seg mot utilsiktet oppstart av maskinkontrollsystem fra en tredjepart.