Sikkerhetsovervåkingsmodul

 SRB101EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende

SRB101EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende


  • 1 sikkerhetskontakt
  • Egnet for signalbehandling av kontrollenheter for nødstopp, sikringsutstyr, osv.

Til kategori
 SRB200EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende

SRB200EXI - sikkerhetsrelémoduler - ivaretakende


  • 2 sikkerhetskontakter
  • Egnet for signalbehandling av kontrollenheter for nødstopp, sikringsutstyr, osv.

Til kategori
Applikasjon:
Sikkerhetsrelé-modulene SRB EXi kombinerer den anerkjente sikkerhetsteknikken med kravene til eksplosjonsbeskyttelse.

De i seg selv trygge overvåkingsvaktene EXi er designet for utstyr i kategorien 2GD. Dermed kan nødstoppenheter og overvåking av sikkerhetsdører brukes i gass- og støveksplosiv atmosfære.


Eksplosjonsvern ATEX
-ATEX-kategori (2)GD for tilkobling av enheter fra sone 1 eller 21.
-ATEX-kategori 3G tillater installasjon av SRB EXi-er i gassone 2.