Aktiveringsinnretning

ZSD

ZSD


  • Plast bryterhus
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Spesielt egnet for robotapplikasjoner i henhold til ANSI robotstandard
  • Den redundante kontaktkonfigurasjonen muliggjør signalbehandling med konvensjonelle sikkerhetsrelémoduler
  • Kontaktene lukkes ikke ved tilbakestilling (nivå 3 -> nivå 1)

Til kategori
Applikasjon:
Sammen med andre sikkerhetstiltak brukes konsentbrytere for å beskytte personer mot potensielt farlige situasjoner der det er nødvendig å deaktivere maskinvern helt eller delvis i spesielle driftsmodi.

Disse spesialsituasjonene vil typisk omfatte maskinoppsett, serivcearbeid eller observasjon av prosesser. Dersom operatøren slipper knappen, eller – ved tretrinnsversjon – trykker knappen helt ned gjennom midtinnstillingen, blir kontrollkommandoen trygt avbrutt.