Sikkerhetsrelatert taktil sensor

SMS 4

SMS 4


 • Robust design
 • Modulærbryting mattesystem
 • Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
 • Vedlikeholdsfri
 • Enkel montering
 • Sklifri overflate
 • Høy motstand mot kjemikalier
 • Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
 • Ingen ekstra grunnplate
 • 4-tråds tilkoblingskabel

Til kategori
SMS 5

SMS 5


 • med støpt rampeprofil 30 mm
 • Robust design
 • Modulærbryting mattesystem
 • Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
 • Vedlikeholdsfri
 • Enkel montering
 • Sklifri overflate
 • Høy motstand mot kjemikalier
 • Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
 • Ingen ekstra grunnplate
 • 2 x 2-tråds tilkoblingskabel

Til kategori
Sikkerhetslist

Sikkerhetslist


 • Skitt og fuktighet i prodilen blir i en stor grad kompensert for
 • Ufølsom overfor omgivelsesbetingelsene

Til kategori
Sikkerhetsrelatert støtdemper

Sikkerhetsrelatert støtdemper


 • Robust design
 • 2-kanals system
 • Enkel montering

Til kategori
Omkoblingspute

Omkoblingspute


 • Omkoblingspute for å overvåke flypassasjertrapper, ombordstigningsbroer for passasjerer, cateringkjøretøyer og lignende
 • Inkorporering av amplitude for lastede overføringsplattformer

Til kategori
Applikasjon:
Taktile sikkerhetsovervåkende innretninger aktiveres ved fysisk kontakt, og stopper den farlige bevegelsen. Mangfoldet av applikasjoner krever konstruktivt forskjellige innretninger.

Sikkerhetslist
Sikkerhetskantene i SE-serien er egnet for sikring av klemmende og skjærende punkter, som kan være til stede på vern, løftebord og plattformer, mobile lagringshyller, prosessbord, lagringsheiser, heisdører, lasteramper, løftende og tiltende innretninger og industriporter. De stopper den farlige bevegelsen umiddelbart, og forhindrer dermed personskade og materiell skade.

Sikkerhetsklaffer
Brede materialinnganger eller mateområder stiller andre krav til sikting av betjeningsperonalet og maskinen. Her kommer sikkerhetsklaffen SL 300 i bruk.

Sikkerhesmatter
Flat sikring rundt maskiner og anlegg er en annen form for beskyttelse. Her blir gulvflaten foran faresonen belagt med sikkerhetsmatten SMS. Avhengig av formen på området som skal belegges kan man føye flere sikkerhetsmatter sammen, og koble dem elektrisk til hverandre. Når det trås på sikkerhetsmatten, utløses et signal som stopper maskinen.

Hver av de tre systemene som er beskrevet tilfredsstiller kravene i hhv. sikkerhetskategori 3, 1 eller 4 iht. ISO 13849-1.


Konstruksjon og virkemåte:
Sikkerhetskantene i SE-serien består av 3 grunnelementer, dvs. en aluminiumsprodil, en gummiprofil og et par pluggsensorer.

Deformeringen av gummiprofilen på sikkerhetskanten evalueres. Grunnelementet er en feilsikker sender/mottakerenhet i begge ender av gummiprofilen. Deformeringen av gummiprofilen reduserer eller avbryter IR-signalet mellom sender og mottaker. Den tilkoblede sikkerhetsovervåkingsmodulen evaluerer reduksjonen i IR-signalet, og stopper farlig bevegelse. En etterkoblet sikkerhetskomponent evaluerer denne dempingen av IR-signalene på en filesikker måte, og stopper den farlige bevegelsen. Denne måleprosedyren, dvs. i kombinasjon med en tilkoblet overvåkingsmodul, tilfredsstiller sikkerhetskravene i kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1. Løsninger for kategori 1 er også tilgjengelige.

EN ISO 13856-2 oppsummerer kravene til sikkerhetskanter, og beskriver deres konstruksjon og typeprøving. Sikkerhetsrelevante egenskaper som driftstemperatur, responstider, belastning, bevegelsesterkel og endestilling er også definert i denne normen.

ISO 13849-1 beskriver retningslinjene for konstruksjon av sikkerhetsrelaterte maskinkontrollkomponenter.

Faren ved bruk av en lokal maskin eller enhet må beregnes. Jo større fare, desto strengere er sikkerhetskravene til kontrollen.

Sikkerhetskant-systemet i SE-serien med en tilkoblet sikkerhetsovervåkingsmodul i SE-400 C-serien tilfredsstiller kravene i kontrollkategori 4. Selv om det er 2 feil i systemet, vil sikkerhetskanten sørge for trygg og effektiv stopp av maskinen eller enheten.

For applikasjoner i kontrollkategori 1 iht. ISO 13849-1, kan SE-serien kobles til en sikkerhetsovervåkingsmodul i SE-100 C-serien.

Ved bruk av en sikkerhetskant må man sørge for at hastigheten på den farlige bevegelsen er lavere enn maksimal starthastighet for sikkerhetskanten. Stopplengden på den farlige komponenten og de spesifikke profildataene må tilpasses til hverandre. På den ene siden må stopplengden være tilstrekkelig til å stoppe maskinen i verste tilfelle, og på den andre siden må belastningen på den truede delen av kroppen ikke overskride maksimumsgrensen.  Under planleggingen må man være oppmerksom på utførelsen på begge sider. Dersom endestillingen for den valgte sikkerhetskanten er utilstrekkelig må enten maskinens stopplengde reduseres eller man må vurdere å bruke en annen modell.

Den påkrevde minimale endestillingen må beregnes med en sikkerhetsfaktor på minst 1,2. Sikkerhetskoeffisienten må økes dersom endestillingen er påvirket av andre maskinelementer (se også EN 13856-2 vedlegg C)

SL 300-sikkerhetsklaffene består av en klaff og bærerprofil og en posisjonsbryter klasse 1. Aktiveringen av klaffprofilen forårsaker en tvangsmessig brytning av posisjonsbryteren slik at det korresponderende maskindrevet slås av.

SMS 4/5-sikkerhetsmatter inkluderer 2 strømførende stålplater. Platene holdes fra hverandre med isolerende bånd. Konstruksjonen er støpt i Plastisol, en mekanisk robust plast som er høymotstandig mot kjemikalier.

Ved aktivering av sikkerhetsmatten blir den innvendige stålplaten litt bøyd, noe som forårsaker en elektrisk kortslutning. Dette signalet evalueres av en tilkoblet sikkerhetsovervåkingsmodul som umiddelbart initierer maskinstopp.