Port

SDG

SDG


 • Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
 • Automatic addressing of the connected SD bus participants
 • Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
 • Extensive additional functions via integrated web server
 • Long-term storage of log messages via SD card
 • Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols

Til kategori
SD-I-U

SD-I-U


 • UNIVERSAL port for seriekabling av diagnostiske signaler for sikkerhet
  -koblingsanlegg med integrert SD-grensesnitt.
 • Omfattende mengder med statusdata og diagnostiske data for SD-enhetene overføres til kontrollsystemet gjennom feltbussgrensesnittet.
 • Seriekabling av diagnostiske linjer på maks. 31 sikkerhets-koblingsanlegg
 • Seriekabling av forskjellige enheter er mulig
 • Reduserte kablingsinnsatser og kostnader som følge av seriekabling av sikkerhetskanaler og diagnostiske kabler i feltet.
 • Automatisk adressering av sikkerhets-koblingsanlegget i SD-grensesnittet

Til kategori
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2


 • PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 for å konvertere serielle dignosesignaler til PROFIBUS DP-protokollen
 • PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 er en PROFIBUS-slave
 • Verneklasse IP 10 enhet for montering av kontrollkabinett, for standard DIN-skinner

Til kategori
Port