AS-grensesnitt "safety at work"

Sikkerhetsbryteranlegg

Sikkerhetsbryteranlegg


Til kategori
Programming accessories

Programming accessories


Til kategori
Arkiv
Systemtilbehør

Systemtilbehør


Til kategori
Applikasjon:
Enkle, trygge og pålitelig
AS-grensesnittet Safety at Work (SaW) er det første sikkerhetsbuss-systemet som er basert på den åpne standarden AS-International. Sikkerhetskomponenter som nødstopp-kommandoenheter, sikkerhetsbrytere, solenoidsperrer eller sikkerhetslysgardiner kobles enkelt til den gule AS-grensesnittkabelen. For evaluering av sikkerhetssignalene blir en "sikkerhetsmonitor" enkelt knyttet til AS-grensesnittsystemet.

Konstruksjon og virkemåte:
AS-grensesnittstandard i henhold til EN 50295
Med integrering av AS-grensesnittet SaW vil AS-grensesnittnettverket fortsette å fungere uendret. Velkjente komponenter som standard AS-grensesnittmaster, standard strømforsyning samt AS-grensesnittets gule kabel vil fortsatt utgjøre grunnlaget for alle AS-grensesnittinstallasjoner. En eksisterende maskin kan derfor enkelt utstyres med ytterligere AS-i SaW-komponenter. Sikkerhetens kjerne Sikkerhetsmonitoren analyserer all sendt informasjon fra hver sikkerhetsinnretning på AS-grensesnittnettverket.

Det viktigste når det gjelder sikkerhet
Dersom en sikkerhetsinnretning aktiveres eller det er en feil på en av sikkerhetsinnretningene, slår sikkerhetsmonitoren av øyeblikkelig for å skape en sikker tilstand. Sikkerhetsmonitoren er utstyrt med et eller to redundante par aktiveringsbaner for applikasjoner opp til kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1. Hver av monitorens sikkerhetsfunksjoner kan innstilles med en enkel dra-&-slipp-programvare. Deretter lastes konfigurasjonen ned til sikkerhetsmonitoren og beskyttes med et passord.

Sikker overføringsmekanisme
Kommunikasjonsprotokollen for sikkerhetsrelevante applikasjoner er basert på den uendrede AS-grensesnittstandarden for overføringer. Ved hvert AS-grensesnittanrop responderer hver sikkerhetsinnretning med et forhåndsinnstilt datatelegram. Informasjonen analyseres, og ved avvik fra de forhåndsinnstilte verdiene åpnes aktiveringsbanene. Maksimal responstid for sikker maskinstopp er 40 ms.

Kostnadsreduksjon med AS-grensesnittet Safety at Work Reduserer
Kostnader og installasjonstid – En tilbakevendende historie. Under såvel installasjon og idriftsetting som under vedlikehold støtter AS-grensesnittet SaW brukeren med integrert systemdiagnose. Den gir detaljert informasjon om årsaken til og lokaliseringen av feil, og setter brukeren i stand til raskt å finne og analysere en feilfunksjon, noe som minimemer maskinen dødtid. Med AS-grensesnittet Safety at Work kan du redusere kostnadene direkte.

Mer fleksibilitet med AS-grensesnittet Safety at Work
For å realisere individuelle sikkerhetsløsninger tilbyr SCHMERSAL maksimal fleksibilitet med sine mangfoldige serier av sikkerhetsinnretninger. Avhengig av applikasjonen kan brukeren velge den optimale løsningen fra et omfattende produktutvalg. Ettersom AS-grensesnittet SaW er et åpent system, har brukeren også mulighet til å inkludere ekstra sikkerhetskomponenter fra andre leverandører. AS-grensesnittet Safety at Work oppfyller sikkerhetskravene til de høyeste standardene.

Mindre installasjonstid med AS-grensesnitttet Safety at Work
Enklere og raskere med AS-grensesnittet SaW: Velg en sikkerhetsinnretning – Koble den til den gule AS-grensesnittkabelen – Konfigurer sikkerhetsfunksjonen i sikkerhetsmonitoren. – Det er alt.
Ingen ekstra innstillinger er nødvendige for sikkerhetskomponentene, de komplekse ledningene mellom sikkerhetskomponentene og kontrollskapet reduseres, installasjonstidene forkortes. Til og med strømforsyningen for den trygge sensorteknologien skjer via AS-grensesnitt 2-leder profilkabel. Strømmen til alle sikkerhetssensorene tilføres via en enkel gul AS-grensesnittkabel.

Systemfunksjoner for AS-grensesnittet SaW
• Opptil 31 standard- og sikkerhetsslaver på AS-grensesnittsystemet
• Ingen sikkerhets-PLC nødvendig
• Sikkerhetsrelevante signaler kan allokeres i grupper, og flere sikkerhetsmonitorer kan tilkobles
• Responstid er maks. 40 ms
• Sikkerhetsrelevante signaler kan integreres i anleggsdiagnostikk
• Sertifisert opp til kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1
• Sertifisert av TÜV (tysk teknisk kontrollorgan)