Sikkerhets lysbom

Arkiv
SLB 200

SLB 200


 • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLB240)
 • Område 4 m

Til kategori
Arkiv
SLB 400

SLB 400


 • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLB440)
 • Område 15 m
 • konnektorplugg kan roteres

Til kategori
Arkiv
SLB450

SLB450


 • Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
 • Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
 • Automatisk start eller restart av sperre
 • Sikre OSSD-utganger til PLe
 • Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
 • Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
 • Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon

Til kategori
Arkiv
 Sikkerhetsoverv. for å overv. sikkerh. lysbarrierer

Sikkerhetsoverv. for å overv. sikkerh. lysbarrierer


Til kategori
Arkiv
Accessories

Accessories


Til kategori
Applikasjon:
Optoelektroniske sikkerhetsinnretninger brukes som vern ved inngangs- eller farepunkter eller faresoner.

Sikkerhets-lysbommer i SLB-serien brukes som tilgangsbeskyttelse til farlige områder. Disse berøringsfrie verneinnretningene (BWS) oppnår sammen med sikkerhetskomponentene SLB 200-C eller SLB 400-C styringskategoriene 2 eller 4 iht. ISO 13849-1.

Konstruksjon og virkemåte:
På optoelektroniske sikkerhetsinnretninger i seriene SLB/SLC/SLG er sender og mottaker montert i to separate mantler. Et usynlig infrarødt signal sendes fra senderen, registreres av mottakerens linsesystem og evalueres enten av interne eller eksterne sikkerhetsovervåkingsmoduler. Dersom lysstrålen brytes, brytes den sikre uteffekten.

Alle de optoelektroniske sikkertsinnretningene som er oppført her er vedlikeholdsfrie, og karakteriseres av enkel montering og justering.