Sikkerhedsfølere


Aktivt princip

Sikret afbryderdistance OFF

Sikret afbryderdistance ON

Tilslutning, Stik

Performance Level, til

Rest

Seriel diagnose

Serieforbundet

Elektroniske sikkerhedsfølere

Elektroniske sikkerhedsfølere


  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne

Til kategori
Magnetiske sikkerhedsfølere

Magnetiske sikkerhedsfølere


  • Langt lig
  • intet mekanisk slid
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • Upåvirkelig overfor snavs

Til kategori
Anvendelsesområde:
De magnetiske sikkerhedssensorer tjener til positionsovervågning af afskærmninger, der kan skydes til side, drejes eller tages af. Til sikkerhedsopgaver iflg. IEC 60947-5-3 må der kun anvendes enheder uden integreret analyse i forbindelse med en beskyttelsesdørmonitor op til kategori 4 iflg. ISO 13849-1.

Anvendelsen af sikkerhedssensorer er især en fordel, hvor der forekommer kraftig forurening eller hvor der hersker stramme hygiejneforskrifter. Det viser sig ved den enkle måde at rengøre anordningerne på.

Endnu en fordel er muligheden for at foretage skjult indbygning bag ikke-magnetiske materialer. Udformningen af arbejdsflader og områder at lægge fra på kan udføres uden snavs-samlende kanter og andre funktionsbetingede udsparinger og påbygninger.

Ved anvendelser, hvor en præcis tilkørsel ikke er mulig og der kræves større tolerancer, kommer de magnetiske sikkerhedssensorer i serien BNS ligeledes på tale.

Opbygning og funktion:
Anordningerne består af en flerkanals magnetisk sikkerhedssensor og en magnetisk aktuator.

De magnetiske sikkerhedssensorer har alle et kunststofhus, og overholder beskyttelsesklasse IP 67 / 65.