AS-Interface Safety at Work

Veiligheidsschakelcomponenten

Veiligheidsschakelcomponenten


Naar de categorie
Programming accessories

Programming accessories


Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Eenvoudig en veilig
AS-Interface Safety at Work is het eerste veilige bussysteem op basis van de open standaard AS-International. Veiligheidscomponenten zoals noodstoppen, veiligheidsschakelaars, vergrendelingen of veiligheidsfotocellen worden via de AS-Interface kabel met elkaar verbonden. Voor de evaluatie van de veiligheidssignalen is alleen een veiligheidsmonitor vereist.

Opbouw en werking:
AS-Interface standaard volgens EN 50295
Het AS-Interface netwerk blijft ook met de integratie van AS-Interface Safety at Work onveranderd bestaan. De bekende componenten, zowel de standaard AS-Interface master, de voeding als de AS-Interface 2-draadskabel kunnen verder gebruikt worden. Zij vormen de basis voor de geïntegreerde overdracht van veiligheidsrelevante gegevens. Een bestaand systeem kan dus op zeer eenvoudige wijze met AS-Interface Safety at Work uitgerust worden.

Het kernstuk van de veiligheid
De veiligheidsmonitor bewaakt de informatie van alle veiligheidscomponenten die via het AS-Interface netwerk overgedragen wordt en brengt de installatie in een veilige toestand zodra een veiligheidscircuit geactiveerd wordt of in geval van een foutief gedrag van een veiligheidscomponent. Daartoe bezit hij één of twee redundant opgebouwde vrijgavecontacten voor toepassingen tot sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1. De individuele veiligheidsfuncties worden via de software met het Drag & Drop principe geparametreerd. Vervolgens worden de parameters aan de veiligheidsmonitor overgedragen en via een paswoord beveiligd.

Veilig overdrachtmechanisme
Het overdrachtmechanisme voor veiligheidsgerichte toepassingen baseert zich op het ongewijzigde AS-Interface standaardprotocol. Tijdens de communicatie tussen de veiligheidsmonitor en de veiligheidscomponenten wordt bij iedere oproep van de master een gedefinieerd bericht verzonden. De monitor evalueert deze informatie en opent de vrijgavecontacten indien er van de gewenste toestand afgeweken wordt. De reactietijd voor het veilig uitschakelen bedraagt maximaal 40 ms.

Kosten besparen met AS-Interface Safety at Work
Kosten en werk besparen - wie kent het probleem niet? Bij de installatie, de inbedrijfname of later tijdens het onderhoud komt de geïntegreerde systeemdiagnose van de AS-Interface Safety at Work U goed van pas. Deze verstrekt U gedetailleerde informatie over de oorzaak en de plaats van de fout en in geval van een defect kan de veiligheidscomponent snel vervangen worden, waardoor de stilstandtijden verminderen. Met AS-Interface Safety at Work kunt U uw kosten onmiddellijk doen dalen.

Meer flexibiliteit met AS-Interface Safety at Work
Voor het realiseren van individuele veiligheidsoplossingen biedt het uitgebreide gamma veiligheidscomponenten van SCHMERSAL U de hoogst mogelijke flexibiliteit, perfect afgestemd op de specifieke toepassing. Door de open structuur van AS-Interface Safety at Work wordt de inbouw van veiligheidscomponenten van andere specialisten eveneens mogelijk. Door het open karakter biedt AS-Interface SaW de gebruiker bijkomend de mogelijkheid om veiligheidscomponenten van andere specialisten te integreren. AS-Interface Safety at Work past zich aan.

Kortere installatietijden met AS-Interface Safety at Work
Eenvoudiger en sneller dan met AS-Interface Safety at Work is bijna niet mogelijk: veiligheidscomponenten kiezen - met de AS-Interface vlakkabel verbinden - veiligheidsmonitor parametreren - en klaar
De veiligheidscomponenten hoeven niet verder ingesteld te worden, de tijdrovende bedrading tussen de veiligheidscomponenten en de schakelkast wordt verminderd en de installatietijd wordt verkort. De AS-Interface 2-draadskabel verzorgt zelfs de spanningstoevoer voor de veiligheidsrelais. Met AS-Interface Safety at Work bereikt U sneller uw doel.

Systeemeigenschappen
• Tot 31 veilige en niet-veilige slaves in een AS-Interface bus
• Geen fail-safe PLC vereist
• Groepering van veilige signalen en verdeling over meerdere veiligheidsmonitoren
• Uitschakeling van de veiligheidsvrijgavecontacten na max. 40 ms
• Integratie van de veiligheidssignalen in de systeemdiagnose
• Toegelaten tot sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1
• Door TÜV goedgekeurd