Stilstandbewaker en tijdrelais

Multifunctioneel

Multifunctioneel


  • Stilstanddetectie met 1 impulsgever of 2 impulsgevers
  • extra stilstandsignaal als tweede ingangskanaal
  • 2-kanalige tijdbewaking
  • 2 Signaaluitgangen

Naar de categorie