Säker signalbehandling


Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer


Till kategori
Ingångsexpansioner

Ingångsexpansioner


Till kategori
Utgångsexpansioner

Utgångsexpansioner


Till kategori
Stilleståndsövervakning och tidrelä

Stilleståndsövervakning och tidrelä


Till kategori
Säkerhetsstyrningar

Säkerhetsstyrningar


Till kategori

I området Säker signalbehandling finns det säkerhetsreläer och säkerhetsstyrningar för olika säkerhetstekniska tillämpningar (t.ex. för övervakning av nödstopp och öpppningsbara skydd) samt programmerbara styrsystem för säkerhet och decentraliserade säkra fältbussystem, t.ex. moduluppbyggda koncept för styrning av säkerhetsfunktioner på små maskiner.