• Inspektionslådor, nödstoppsknappar och inspektionslampor anpassas efter dina behov
  • Förmonterad med kablar och pluggar eller med terminaler