• Plasthus
 • 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm
 • 1 Nödstoppsknapp i termoplastversion
 • Stativ- och väggmontering möjlig
 • 2 delkapsling
 • pressgjuten lättlegering
 • 2 delkapsling
 • Stativ- och väggmontering möjlig
 • Ergonomisk funktion
 • Möjlig montering klämlist och relä på insida
 • Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
 • Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
 • Aluminiumkapsling
 • med demonterbart aluminiumlock på undersidan
 • för separat montering av ställdon för tvåhandsmanövrering