• Ugångsexpansion
  • 4 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 2 Signalutgångar