AZ 15 ZVRK-M16

Artikelnummer: 101153619

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
udenUdslyngnings kraft
RHoldekraft 30 N

(2)
M16Kabelindgang M16
M20Kabelindgang M20
STStik M12, 4-polet

(3)
2254Holdekraft 5 N
1762Forreste montering
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
 • 3 kabel indgange M 16 x 1.5
 • Kunstof hus
 • Dobbelt isoleret
 • Langt lig
 • 52 mm x 75 mm x 30 mm
 • Universelt kodet
 • Stort ledningsrum
 • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
 • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
 • Upåvirkelig overfor snavs

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ 15 ZVRK-M16

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101153619

EAN (European Article Number)

4030661169354

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

100 g

Generelle data - egenskaber

Holdekraft

Ja

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Antal sikkerhedskontakter

1

Antal kabelgennemføringer

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

8 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

10 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M6

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

3 x M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

52 mm

Højde på føler

75 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Opbevaring samt transport temperatur, minimum

-40 °C

Opbevaring samt transport temperatur, maksimum

+85 °C

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

4.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Instruktioner for drift og montage

1 Om dette dokument

1.1 Funktion

Det foreliggende dokument indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. Driftsvejledningen, der følger med apparatet, skal altid være tilgængelig og læselig.

1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale

Alle arbejdsskridt, der beskrives i denne driftsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret af systemoperatøren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til ændringer der tjener tekniske fremskridt.

1.3 Anvendte symboler

 • Information, Tip, Anvisning: Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.
 • Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
  Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse

Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.

De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes.

 • Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.schmersal.com.

2 Produktbeskrivelse

2.1 Typenøgle

Produkttypebetegnelse:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)

(1)
udenUdslyngnings kraft
RHoldekraft 30 N
(2)
M16Kabelindgang M16
M20Kabelindgang M20
STStik M12, 4-polet
(3)
2254Holdekraft 5 N
1762Forreste montering
1637guldbelagte kontakter

2.2 Specialudførelser

For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen, gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Sikkerhedsafbryderne med separat aktuator egner sig til beskyttelsesanordninger der kan skubbes til siden, drejes og tages af og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed.
Sikkerhedskontakterne anvendes i apparater, i hvilke den farlige tilstand afsluttes uden forsinkelse, så snart beskyttelsesanordningen åbnes.

Når sikkerhedsanordningen åbnes, brydes de tvangsbrydende kontakter i sikkerhedsafbryderen automatisk og sluttekontakterne sluttes.

 • Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold til EN ISO 14119 som type 2-koblingsmekanismer.
 • Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau.
 • Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4 Advarsel mod forkert brug

 • Ved​ usagkyndig​ brug​ eller​ anvendelse​ til​ andet​ end​ den​ tilsigtede​ anvendelse​ samt manipulationer​ kan​ der​ ved​ brug​ af​ sikkerhedsafbryderen​ ikke​ udelukkes​ farer​ for​ personer​ eller​ skader​ på​ maskin-​ eller​ anlægsdele. Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici.

2.5 Fritagelse for ansvar

Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten.

Enhver​ form​ for​ reparationer,​ ombygninger​ og​ forandringer​ på​ egen​ hånd​ er​ ikke tilladt af​ sikkerhedsmæssige grunde​ og​ medfører,​ at​ producenten​ fralægger​ sig​ ansvaret​ for​ eventuelle​ skader,​ der​ opstår​ som​ følge​ heraf.

2.6 Tekniske data

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

100 g

Generelle data - egenskaber

Holdekraft

Ja

Kan anvendes til elevatorer

Ja

Antal sikkerhedskontakter

1

Antal kabelgennemføringer

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

8 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

10 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M6

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

3 x M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

52 mm

Højde på føler

75 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Opbevaring samt transport temperatur, minimum

-40 °C

Opbevaring samt transport temperatur, maksimum

+85 °C

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

4.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Konstaterede værdier kan variere, afhængigt af de applikationsspecifikke parametre hop, dop og t cycle samt belastningen).

Hvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance Level i henhold til EN ISO 13849-1 reduceret på grund af reduceret fejlsøgning.

3 Montering

3.1 Generel montageanvisning

 • Overhold anvisningerne i standarderne ISO 12100, ISO 14119 og ISO 14120.

Fastgørelsesmålene er angivet på bagsiden af apparatet. Huset må ikke anvendes som anslag.
Monteringspositionen kan frit vælges. Der bør dog vælges en stilling, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i den benyttede åbning. Efter montagen skal de ubenyttede åbninger lukkes med tætningspalerne (AZ 15/16-1476-1 fås som tilbehør).

3.2 Montering af aktuatoren

Siehe Betriebsanleitung Betätiger.

 • Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under overholdelse af korrekte foranstaltninger (anvendelse af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at forsyde sig.
Actuating radii [mm] GRA_PRO_RAD_maz15r12 GRA_PRO_RAD_maz15r13
over the small edge of the actuatorover the wide edge of the actuator
RmindRmind
AZ 15/16-B2--4511
AZ 15/16-B2-1747--4511
AZ 15/16-B33211--
AZ 15/16-B3-17473211--
AZ 15/16-B625113811

3.3 Dimensioner

Alle mål i mm.

Front mounting

4 Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

 • Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri tilstand og af uddannet fagpersonale. Der

Kontaktbetegnelserne er angivet inden i afbryderen. Der skal anvendes egnede kabelforskruninger med tilstrækkelig beskyttelsesklasse til kabelindgangen.

Afsætningslængde x for stigen: 6 mm

Efter en korrekt udført tilslutning inden i afbryderen, skal snavs fjernes. Sikkerhedsafbryderen er dobbelt isoleret. Der kræves derfor ingen jordledning.

4.2 Kontaktvarianter

Kontakterne er vist med sikkerhedsafskærmningen lukket. Alle brydere tvangsåbnende B.

AZ 15ZV.KAZ 15ZV.K-ST
 GRA_PRO_CONT_k1o--k01 GRA_PRO_CONT_kaz15k02
Legende
Bzwangsöffnender Öffnerkontakt
 GRA_PRO_CONT_NCÖffnerkontakt

5 Idriftsættelse og service

Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse arbejder sikkerhedsrelæet servicefrit. Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:

 1. Kontrol af om aktiveringsorganet er letløbende
 2. Kabelindgangen og -tilslutningerne er kontrolleret
 3. Kontrollér, om kontakthuset er beskadiget
 4. Snavsrester er fjernet
 • Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at anvende en ekstra aktuator.
 • Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6 Demontage og bortskaffelse

6.1 Demontage

Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

6.2 Bortskaffelse

 • Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love.
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 15
AZ 16
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2008

2012
Designated standards:EN 60947-5-1: 2017
ISO 14119: 2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZ 15
AZ 16
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Tvangsbrydende positionsafbryder med separat aktuator til sikkerhedsfunktioner
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. august 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.02.2024 10.16