AZM 161CC-12/12RKTD-024

Artikelnummer: 101187882

Produkttypebetegnelse:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKSkrue terminaler
CCWargo klemmer
STIndbygningsstik M12

(2)
11/03Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC) med indbygningsstik
12/03Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC)
12/11Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) med indbygningsstik
11/12Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) med indbygningsstik
12/12Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC)

(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(5)
udenHjælpefrakobling i siden
EDHjælpefrakobling på dækslets side

(6)
TNødfrakobling i siden
TDNødfrakobling på dækslets side
TUNødstop tilbagestilling

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
udenuden LED
Gmed LED (kun til US: 24 VAC/DC)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
 • Stort ledningsrum
 • Nødudgang, dækselside
 • kabel indgange 4 M 16 x 1.5
 • Kunstof hus
 • Dobbelt isoleret
 • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
 • 130 mm x 90 mm x 30 mm
 • 6 Kontakt
 • Langt lig

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZM 161CC-12/12RKTD-024

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101187882

EAN (European Article Number)

4030661357126

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

434 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Nødudgang

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

3

Antal hjælpekontakter

2

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion

Performance Level, til

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Aktuatorspil i aktuatorretning

5,5 mm

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

20 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

3x M5

Type of the screw head

Flat head screw

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

4 x M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Wargo klemmer

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

130 mm

Højde på føler

90 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Beskyttelsestal

II

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

24 VAC/DC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Bemærk

Bemærk (nødfrakobling)

Nødudgangen anvendes, når en indgriben i et allerede aflåst, farligt område påkræves.

Nødudgang ved at trykke på den røde trykknap

Resetter ved at trykke på låseknappen

Montering på dækslet (bestillingssuffiks -TD) eller på bagsiden (bestillingssuffiks -TU) mulig

Info (nødfrakobling, manualreset)

En kombination af hjælpe- og nødoplåsning i forskellige monteringsretninger er kun muligt ved følgende varianter: -ED/-TU og -TD/-EU

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Instruktioner for drift og montage

1 Om dette dokument

1.1 Funktion

Det foreliggende dokument indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. Driftsvejledningen, der følger med apparatet, skal altid være tilgængelig og læselig.

1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale

Alle arbejdsskridt, der beskrives i denne driftsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret af systemoperatøren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til ændringer der tjener tekniske fremskridt.

1.3 Anvendte symboler

 • Information, Tip, Anvisning: Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.
 • Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
  Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse

Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.

De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes.

 • Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.schmersal.com.

2 Produktbeskrivelse

2.1 Typenøgle

Produkttypebetegnelse:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)
(1)
SKSkrue terminaler
CCWargo klemmer
STIndbygningsstik M12
(2)
11/03Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC) med indbygningsstik
12/03Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC)
12/11Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) med indbygningsstik
11/12Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) med indbygningsstik
12/12Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC)
(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse
(5)
udenHjælpefrakobling i siden
EDHjælpefrakobling på dækslets side
(6)
TNødfrakobling i siden
TDNødfrakobling på dækslets side
TUNødstop tilbagestilling
(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC
(8)
udenuden LED
Gmed LED (kun til US: 24 VAC/DC)

2.2 Specialudførelser

For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen, gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Sikkerhedsafbryderen garanterer i kombination med maskinens styringstekniske del, at en bevægelig beskyttelsesanordning ikke kan åbnes, hvis farlige tilstande ikke er afsluttet.

 • Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.
 • Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold til EN ISO 14119 som type 2-koblingsmekanismer.
 • Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau.
 • Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4 Advarsel mod forkert brug

 • Ved​ usagkyndig​ brug​ eller​ anvendelse​ til​ andet​ end​ den​ tilsigtede​ anvendelse​ samt manipulationer​ kan​ der​ ved​ brug​ af​ sikkerhedsafbryderen​ ikke​ udelukkes​ farer​ for​ personer​ eller​ skader​ på​ maskin-​ eller​ anlægsdele. Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici.

2.5 Fritagelse for ansvar

Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten.

Enhver​ form​ for​ reparationer,​ ombygninger​ og​ forandringer​ på​ egen​ hånd​ er​ ikke tilladt af​ sikkerhedsmæssige grunde​ og​ medfører,​ at​ producenten​ fralægger​ sig​ ansvaret​ for​ eventuelle​ skader,​ der​ opstår​ som​ følge​ heraf.

2.6 Tekniske data

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

434 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Nødudgang

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

3

Antal hjælpekontakter

2

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion

Performance Level, til

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Aktuatorspil i aktuatorretning

5,5 mm

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

20 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

3x M5

Type of the screw head

Flat head screw

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

4 x M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Wargo klemmer

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

130 mm

Højde på føler

90 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Beskyttelsestal

II

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

24 VAC/DC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung

- Sikkerhedsanslyse for spærrefunktion

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Konstaterede værdier kan variere, afhængigt af de applikationsspecifikke parametre hop, dop og t cycle samt belastningen).

Hvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance Level i henhold til EN ISO 13849-1 reduceret på grund af reduceret fejlsøgning.

- Sikkerhedsanalyse for låsefunktionen

Når anordningen skal anvendes som låsefunktion til beskyttelse af personer, kræves der en sikkerhedsanalyse for låsefunktionen. Ved sikkerhedsanalysen af låsefunktionen skal der skelnes mellem overvågning af låsefunktionen og styring af oplåsningsfunktionen. Nedenstående sikkerhedsanalyse af oplåsningsfunktionen er baseret på anvendelsen af princippet om energiadskillelse for magnetforsyningen.

 • Sikkerhedsanalysen af oplåsefunktionen skal kun medtages for apparater med overvåget låsefunktion og i hvilestrømsudførelse (sml. typenøgler).

Ved hjælp af en sikker energiadskillelse udefra kan en fejludelukkelse til aktivering af låsefunktionen accepteres. Aktiveringen af låsefunktionen bidrager i så fald ikke til, at oplåsefunktionen sandsynligvis falder ud. Oplåsefunktionens sikkerhedsniveau bestemmes således udelukkende af den sikre eksterne sikre afbrydelse af energien.

Legend
¢Safety power shutdown
ƒSolenoid interlock
¥Guard locking function
 • Fejludelukkelserne for kabelføringen skal overholdes.
 • Hvis en sikkerhedsafbryder med spænding for at åbne ikke kan monteres, kan en låsning med spænding for at låse anvendes i dette undtagelsestilfælde, når der foretages ekstra sikkerhedsforanstaltninger, der giver et lige så højt sikkerhedsniveau.

UL-info

 • Use Type 4X (Indoor Use) and 12 connector fittings. Tightening torque rating: 4.4 lb in.

3 Montering

3.1 Generel montageanvisning

 • Overhold anvisningerne i standarderne EN ISO 12100, EN ISO 14119 og EN ISO 14120.

Der er tre huller til kapslingens fastgørelse. Sikkerhedsafbryderen med lås er dobbelt isoleret. Der må ikke anvendes en jordledning. Sikkerhedsafbryderen må ikke bruges som anslag. Monteringspositionen kan frit vælges. Der bør dog vælges en stilling, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i de benyttede åbninger. Ikke brugte aktuator-åbninger skal lukkes med tætningspaler.

 • Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under overholdelse af korrekte foranstaltninger (anvendelse af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at forsyde sig.

3.2 Dimensioner

Alle mål i mm.

3.3 Manuel reset

(ved vedligeholdelse, service osv.)
Den manuelle frakobling foretages ved at dreje trekanten 180 grader, (M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør) hvorved låsebolten trækkes i frakoblingsstilling. I den forbindelse skal det sikres, at der ikke sker klemninger pga. den ydre påvirkning. Den normale låsefunktion genoprettes først, når trekanten drejes tilbage i udgangsstillingen. Hjælpefrakoblingen skal sikres ved at påtrykke den vedlagte kunststofkappe efter udført idriftsættelse.

Hjælpefrakobling i sidenHjælpefrakobling på dækslets side eller bagsiden(bestillingsindeks -ED/-EU)
 ILL_PRO_FUN_1azm1a54 ILL_PRO_FUN_1azm1a57

Trekantsnøgle TK-M5 (101100887) fås som tilbehør.

3.4 Nødoplåsning (bestillingsindeks -N)

(Montering og aktivering kun uden for fareområdet)

 • Nødstoptilbagestillingen skal kun benyttes i nødstilfælde. Sikkerhedsafbryderen med lås skal anbringes og/eller således beskyttes, at en utilsigtet åbning af afbryderen undgås i kraft af nødstoptilbagestillingen. Nødstoptilbagestillingen skal være tydeligt mærket med en anvisning om, at den kun må benyttes i nødstilfælde. Til formålet kan vedlagte klæbemærkat anvendes.

Til nødoplåsning skal det orange håndtag drejes i pilens retning indtil anslaget. Beskyttelsesanordningen kan åbnes i denne stilling. Håndtaget er i indgreb og kan ikke drejes tilbage. For at ophæve spærrestillingen skal den midterste fastgørelsesskrue blot drejes ud, indtil spærrestillingen er ophævet. Drej håndtaget tilbage og stram skruen igen.

3.5 Nødudgang

(montering og aktivering kun inden for fareområdet)

Til nødfrakobling af T-udførelsen skal det orange håndtag drejes i pilens retning indtil anslaget. Nødfrakoblingen for TD- og TU-udførelserne sker ved et tryk på den røde trykafbryder. Beskyttelsesanordningen kan åbnes i denne position. Spærrestillingen ophæves ved at dreje håndtaget i den modsatte retning eller trække trykafbryderen op. I oplåst stilling er beskyttelsesanordningen sikret mod utilsigtet lukning.

Nødfrakobling i siden (bestillingsindeks -T)Nødfrakobling på dækslets side eller bagsiden (bestillingsindeks -TD/-TU)
 ILL_PRO_FUN_1azm1a56 ILL_PRO_FUN_1azm1a58

4 Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

 • Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri tilstand og af uddannet fagpersonale. Der
 • Hvis der ved en risikoanalyse kræves en sikker, overvåget skærmlås, skal de med symbolet > mærkede kontakter tilsluttes sikkerhedskredsen.

Der skal anvendes egnede kabelforskruninger med tilstrækkelig beskyttelsesklasse til kabelindgangen. Knæk boringernes vægge ved at dreje kabelforskruningen ind. Alle Kunststoffreste sind aus dem Gerät zu entfernen.

 • Gennembores borehulsvæggene med hjælpeværktøj (især skruetrækkere) kan føre til beskadigelser.

Absetzlänge x des Leiters:
- an Federkraftklemmen (CC) des Typs s oder f: 5 ... 6 mm
- på skrueterminaler (SK): 7 mm

 DIM_PRO_BAS_kelekg01 DIM_PRO_BAS_kelekg02

4.2 Kontaktvarianter

Visning af kontakterne i strømløs tilstand og med aktuator skubbet ind.

Power to unlockPower to lock
AZM 161SK-12/12... und AZM 161CC-12/12...
 GRA_PRO_CONT_kazm1k29b GRA_PRO_CONT_kazm1k30
AZM 161SK-12/03... und AZM 161CC-12/03...
 GRA_PRO_CONT_kazm1k97 GRA_PRO_CONT_kazm1k98
Tegnforklaring
BTvangsåbnende bryder
>Overvågning af låsefunktionen iht. EN ISO 14119
HAktiveret
IDeaktiveret
AZM 161ST-../.. with connector
AZM 161ST-12/11...

AZM 161ST-11/12...
 GRA_PRO_CONT_kazm1k117 GRA_PRO_CONT_kazm1k118
AZM 161ST-11/03... 
 GRA_PRO_CONT_kazm1k119 
AZM 161...-G with LED

Integrated contact kit 12/12 G (with LED)

The 24 V are led internally to contacts 13 and 63. The corresponding signals of the LED display can also be tapped at terminals 14 or 64.

 

Integrated contact kit 12/03 G (with LED)

Die 24 V werden intern auf die Kontakte 11 und 63 geführt. Die zugehö-rigen Signale der LED-Anzeige können zusätzlich an den Klemmen 12 bzw. 64 abgegriffen werden.

Legend
1Door closed
2Solenoid on
3Door locked
Hvilestrømsprincip
SystemtilstandSolenoidekontrolLED
Hvilestrømgul ¢rød ƒgul ¥
afskærmning åben24 V (0 V)fratilfra
Dør lukket, aktuator ført ind (ikke låst)24 Vtiltilfra
Dør lukket, aktuator ført ind og låst0 Vtilfratil
Spænding for at låse
SystemtilstandSolenoidekontrolLED
Arbeitsstromstromgul ¢rød ƒgul ¥
afskærmning åben0 V (24 V)frafrafra
Dør lukket, aktuator ført ind (ikke låst)0 Vtilfrafra
Dør lukket, aktuator ført ind og låst24 Vtiltiltil

5 Idriftsættelse og service

Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse arbejder sikkerhedsrelæet servicefrit. Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:

 1. Kontroller sikkerhedsrelæ og aktuator for fast sæde.
 2. Tjek at tilslutningerne er intakte.
 3. Fjernelse af snavsrester.
 • Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at anvende en ekstra aktuator.
 • Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6 Demontage og bortskaffelse

6.1 Demontage

Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

6.2 Bortskaffelse

 • Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love.
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZM 161
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 23. August 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.03.2024 19.39