BDF100

Artikelnummer: -

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GMek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant
NHK-GMek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant

(2)

(1)
202 sluttekontakter (NO)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)

(2)
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
WS 20/30Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger
WT 20/30Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger
SW 20Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger

(3)
udenuden meldelampe
G/RDIndikator lampe rød
G/GNIndikator lampe grøn
G/YEIndikator lampe gul
G/BUIndikator lampe blå
G/WHIndikator lampe hvid
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Funktionerne Start/Stop og Nulstilling fås
  • Kunstof hus
  • smalt, slagfast hus
  • monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
  • installeres i en ergonomisk gunstig position
  • stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
  • Mærkning af felter med separat plastafskærmning

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BDF100

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: se typenøgle

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

DIN EN 60068

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

farve på overdel af hus

Sort

Tildelte positioner, position 1

Se typenøgle

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 8 polet

Mekaniske data - afmåling

Bredde

40 mm

Højde

99 mm

Dybde

39 mm

Omgivende forhold

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Diagram

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:BDF100
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Betjeningspanel
Relevante direktiver:Maskindirektivet 1)2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anbringelse af CE-mærkningen:1) Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "Safety component" på typeskiltet til enhedsvarianter med NØDSTOP-funktion
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 5. maj 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.02.2024 10.36