BNS 16 AS

BNS 16 AS

  • Sikkerhetssensor
  • Plast bryterhus
  • ingen mekanisk slitasje
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Skjult montering mulig
  • Lang levetid
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Produkt-typebetegnelse:

BNS 16(1)-AS (2)


(1)
ST1Stik bunn
ST2Stik høyre
ST3Stik venstre

(2)
VBetjening frontside
DBetjening dekselside
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

BNS 16 ST1-AS D

Varenummer 101177222

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 16 ST1-AS V

Varenummer 101177221

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 16 ST2-AS D

Varenummer 101178189

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 16 ST2-AS V

Varenummer 101178187

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 16 ST3-AS D

Varenummer 101178190

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 16 ST3-AS V

Varenummer 101178188

Magnetic safety sensor

Til artikkel