CSS 34

CSS 34

  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
Produkt-typebetegnelse:

CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5)


(1)
12Aktuering fra toppen
14Aktuering fra side

(2)
utenStandardutførelse
F0Inngang for aktivering av trykknapp, egnet for automatisk start
F1Inngang for tilbakestillings-trykknapp, med kantovervåking

(3)
SAktivt område på siden
VAktivt område foran

(4)
Dmed diagnostisk utgang
SDseriell diagnostisk utgang

(5)
Lmed ferdigkoblet kabel
STmed stikkontakt
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Sikret bryteravstand "PÅ"

Seriell diagnostikk

CSS 12-34-V-D-M-ST

Varenummer 101181065

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 12-34-V-SD-M-ST

Varenummer 101181067

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 12-34F0-V-D-M-ST

Varenummer 101189088

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 14-34-S-D-M-L

Varenummer 101181059

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 14-34-S-D-M-ST

Varenummer 101181063

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 14-34-S-SD-M-L

Varenummer 101181061

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 14-34-S-SD-M-ST

Varenummer 101181066

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 14-34F0-S-D-M-ST

Varenummer 101188767

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS 14-34F1-S-D-M-ST

Varenummer 101189087

Electronic safety-sensor

Til artikkel

CSS12-34F1-V-D-M-ST

Varenummer 101188768

Electronic safety-sensor

Til artikkelSystemkomponenter